Skip to main content

Paletti-extranätet

Extranätet Paletti, som är avsett för Palkeets kunder och samarbetspartner, har flyttat till en ny teknisk plattform i Tiimeri. Webbplatsen finns tillgänglig för kunder i början av februari, och samtidigt övergår det gamla Paletti till lässtatus för några veckor och tas helt ur bruk före påsken.
Inloggningen sker via https://tila.tiimeri.fi/, där du också hittar inloggningsinstruktionerna.

Beställning av nya användarrättigheter:

Användarrättigheter till Paletti söks via Pointti. När användarrättigheter har beviljats får användaren ett separat meddelande per e-post.

Användningsvillkor för Palkeets extranettjänst Paletti

1. Allmänt
Paletti är en tjänst som produceras av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och som tillhandahålls genom Valtoris tjänst Tiimeri. Paletti baserar sig på information som Palkeet samlat in och förmedlat samt information
som de registrerade användarna skickat in. Vid inloggning i Paletti förbinder sig användarna att följa dessa användningsvillkor.
Vidarepublicering av Palettis innehåll utan Palkeets tillstånd är förbjudet.

2. Användarrättigheter
Användarrättigheter till Paletti beviljas till Palkeets samarbetspartners personal. När användarrättigheter har beviljats
kan användaren logga in i tjänsten. Användarna av Paletti ansvarar för att de person- och kontaktuppgifter samt andra uppgifter
som de uppgett är korrekta och aktuella.

3. Användning av tjänsten Paletti
Tjänsten Paletti får endast användas i enlighet med gällande lagstiftning, dessa användningsvillkor och god sed.
 Innehavaren av användaruppgifter ansvarar för alla åtgärder som görs via dessa användaruppgifter.

4. Övriga villkor
Dessa användningsvillkor träder i kraft den 31 januari 2019 och är i kraft tills vidare. I fall av förändringar
informeras användarna genom Paletti innan förändringarna träder i kraft, och när förändringarna har trätt i kraft är de bindande för alla användare.