Hoppa till innehåll

Paletti-extranätet

Extranätet Paletti är avsett för Palkeets kunder. Inloggningen sker via https://tila.tiimeri.fi, där du också hittar inloggningsinstruktionerna.

Användarrättigheter till Paletti söks via Pointti. När användarrättigheter har beviljats får användaren ett separat meddelande per e-post.

Användningsvillkor för Palkeets extranettjänst Paletti

1. Allmänt

Paletti är en tjänst som produceras av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och som tillhandahålls genom Valtoris tjänst Tiimeri. Paletti baserar sig på information som Palkeet samlat in och förmedlat samt information som de registrerade användarna skickat in. Vid inloggning i Paletti förbinder sig användarna att följa dessa användningsvillkor. Vidarepublicering av Palettis innehåll utan Palkeets tillstånd är förbjudet.

2. Användarrättigheter

Användarrättigheter till Paletti beviljas till Palkeets samarbetspartners personal. När användarrättigheter har beviljats kan användaren logga in i tjänsten. Användarna av Paletti ansvarar för att de person- och kontaktuppgifter samt andra uppgifter som de uppgett är korrekta och aktuella.

3. Användning av tjänsten Paletti

Tjänsten Paletti får endast användas i enlighet med gällande lagstiftning, dessa användningsvillkor och god sed. Innehavaren av användaruppgifter ansvarar för alla åtgärder som görs via dessa användaruppgifter.

4. Övriga villkor

Dessa användningsvillkor träder i kraft den 31 januari 2019 och är i kraft tills vidare. I fall av förändringar informeras användarna genom Paletti innan förändringarna träder i kraft, och när förändringarna har trätt i kraft är de bindande för alla användare.