Skip to main content

Tips på uträttande av ärenden

För tjänstemän:
I frågor om lön och anställning ta i första hand kontakt med kontaktpersonen för personalförvaltningen vid det egna ämbetsverket. Kontakta personalförvaltningen vid ditt före detta ämbetsverk också om din anställning har upphört, du är tjänstledig eller pensionerad.
I frågor om rese- och kostnadsräkningar kan du ta kontakt per e-post, matkalaskut@palkeet.fi, eller per telefon 02955 62730 (vardagar kl. 8–16.15). Polisförvaltningens kontaktuppgifter i frågor som rör rese- och kostnadsräkningar: matkalaskut.poliisit(at)palkeet.fi eller tfn 02955 62720 (vardagar kl. 8–16.15).

För kontaktpersoner och yrkesanvändare:
De kundspecifika kontaktkanalerna hittar du i servicekanalmeddelandet i Paletti.
Allmänna instruktioner och kundmaterial finns i Paletti. Anvisningar om Kieku hittar du efter inloggningen under Ohje-pankki (anvisningsbanken) på Kieku-portalens förstasida.

För medborgare:
Telefonjouren betjänar i frågor som gäller rättegångskostnader som ska betalas för domstolsärenden vardagar kl. 10–14 på numret 02955 62990 (oikeudenkayntikustannukset(at)palkeet.fi).

För redaktörer:
Staten tar endast emot nätfakturor. Om du saknar ett system för att skapa nätfakturor, kan du upprätta dem avgiftsfritt i Postens Nätverkstjänst eller Baswares Supplier portal. Mer information om nätfaktureringen finns här (på webbplatsen finns även länkar till faktureringssystem).
Om du fakturerar Palkeet, klicka här för mer information.