Hoppa till innehåll

Tips på uträttande av ärenden

Växel: 02955 62000
Fax: 02955 62051 
Servicecentrets registratorskontor: kirjaamo(at)palkeet.fi  
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)palkeet.fi
Säker post: Konfidentiell information kan skickas till oss via e-post med hjälp av tjänsten för säker post på: https://turvaviesti.palkeet.fi
Så här skickar du krypterad e-post till Palkeet

För tjänstemän

I frågor om lön och anställning ta i första hand kontakt med kontaktpersonen för personalförvaltningen vid det egna ämbetsverket. Kontakta personalförvaltningen vid ditt före detta ämbetsverk också om din anställning har upphört, du är tjänstledig eller pensionerad.

I frågor om rese- och kostnadsräkningar kan du ta kontakt per e-post, matkalaskut@palkeet.fi, eller per telefon 02955 62730 (vardagar kl. 8–16.15). Polisförvaltningens kontaktuppgifter: matkalaskut.poliisit(at)palkeet.fi eller tfn 02955 62720 (vardagar kl. 8–16.15).

För kontaktpersoner och yrkesanvändare

De kundspecifika kontaktkanalerna hittar du i servicekanalmeddelandet i Paletti. Allmänna instruktioner och kundmaterial finns i Paletti. Anvisningar om Kieku hittar du efter inloggningen under Ohje-pankki (anvisningsbanken) på Kieku-portalens förstasida.

För medborgare

Telefonjouren betjänar i frågor som gäller rättegångskostnader som ska betalas för domstolsärenden vardagar kl. 10–14 på numret 02955 62990 (oikeudenkayntikustannukset(at)palkeet.fi).

För leverantörer

Staten tar endast emot nätfakturor. Om du saknar ett system för att skapa nätfakturor, kan du upprätta dem avgiftsfritt i Postens Nätverkstjänst eller Baswares Supplier portal. Mer information om nätfaktureringen finns här (på webbplatsen finns även länkar till faktureringssystem).

Enheter

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Enheten i Joensuu
PB 49 (Kauppakatu 40
80101 Joensuu

Enheten i Tavastehus, Slottskasernen
PB 850
(Vanhankaupunginkatu 10)
13101 Tavastehus

Enheten i St. Michel
PB 52 (Jääkärinkatu 10
50101 St. Michel

Enheten i Björneborg
PB 37 (Valtakatu 12)
28101 Björneborg

Enheten i Helsingfors
Semaforbron 12 C, Böle förvaltningscentrum
00520 Helsingfors

Faktureringsadress

Palkeet tar emot sina inköpsfakturor som nätfakturor:
EDI-kod: 003722726128 
OpusCapita Solutions Ab:s 
förmedlarbeteckning: E204503
Palkeets FO-nummer: 2272612-8

Nätfakturaadresser till Palkeets kundämbetsverk: 
Tiekes adressförteckning för nätfakturor

Samtalspriser: 
Samtal debiteras enligt det lokala nätverket eller mobiltelefonpriset enligt uppringarens eget operatörsavtal.