Hoppa till innehåll

Användning av webbplatsen samt dataskyddsförklaring

Användaren accepterar villkoren i denna dataskyddsförklaring när hen använder vår webbplats.

Vad slags upplysningar om användaren insamlas?

Vi insamlar personuppgifter som är nödvändiga för sina ändamål. Personuppgifterna överförs genom blanketterna som finns på vår webbplats till Palkeets e-postadress, personuppgifterna lagras inte på webbplatsen. Uppgifterna som användaren ger eller som identifierar hen personligen syns på webbplatsens elektroniska blanketter. Specifika upplysningar är t.ex. personens namn, e-postadress, telefonnummer, eventuellt innehåll i ett e-brev samt datumet och tiden då e-brevet skickades. På webbplatsen insamlas också anonym information för webbanalys med Google Analytics-tjänsten.

Personuppgifterna insamlas huvudsakligen från användaren själv.

Till vad används upplysningarna och hur lagras de?

De insamlade uppgifterna använder vi huvudsakligen till att utveckla servicen och att observera och förhindra eventuella missbruk.

Informationen i blanketten för abonnemang på nyhetsbrevet sparas i prenumerantregistret för kundmeddelanden och intressentgruppers nyhetsbrev. Uppgifterna på formuläret sparas en relevant tid i Palkeets e-postlådor. Se Palkeets prenumerantregisters dataskyddsbeskrivning för kundmeddelanden och intressentgruppers nyhetsbrev.

Uppgifterna som insamlats med Google Analytics-tjänsten lagras i Googles Analytics-verktyget. Uppgifterna som Google Analytics samlar in, lagrar och analyserar innehåller inte några data där en person kan identifieras. Därtill hanterar Google uppgifterna i enlighet med sin praxis för dataskydd. Mer information om användning av Google Analytics.

Vi sparar specifik information om användare endast så länge som nödvändigt och enligt gällande lagstiftning.

Hantering av uppgifter och överlåtelse av dem till tredje part

Uppgifterna hanteras av de anställda hos Palkeet och enligt lagstiftningen som reglerar hanteringen av personuppgifter. Palkeet förbehåller rätten att utkontraktera hanteringen av personuppgifter till tredje part, och då garanterar vi genom avtalsarrangemang att uppgifterna hanteras enligt lagstiftningen som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Palkeet överför inte uppgifter till länder utanför EU eller EES.

Vi varken säljer, hyr eller överlåter personuppgifter till någon tredje part. Vi kan dock i enlighet med krav från behöriga myndigheter eller andra parter överlåta uppgifterna om en person, i enlighet med aktuell lagstiftning, som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Användning av kakor

Med hjälp av data vi får från kakorna analyserar vi enstaka användares och användargruppers sysslor på webbtjänsten med hjälp av Google Analytics-besökaruppföljningen. På basis av analyserade data kan vi utveckla vår webbplats så att dess tillgänglighet och innehåll gör tjänsten bättre.

Rätt till insyn över data, och att spärra användningen av kakor

Användare har rätt till insyn över personuppgifter som lagrats om denne. Användaren kan granska sina personuppgifter genom att kontakta Palkeet (tjänstepost). Granskningsrätten följer gällande lagstiftning.

Användaren kan spärra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare enligt dess tillverkares anvisningar samt radera eventuella kakor ur cacheminnet. Radering av kakor stoppar inte eventuell datainsamling.

Du kan kontakta Palkeet i frågor gällande dataskyddet: tietosuojavastaava(at)palkeet.fi