Hoppa till innehåll

Enheter

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Enheten i Joensuu
PB 49 (Kauppakatu 40
80101 Joensuu

Enheten i Tavastehus, Slottskasernen
PB 850
(Vanhankaupunginkatu 10)
13101 Tavastehus

Enheten i St. Michel
PB 52 (Jääkärinkatu 10
50101 St. Michel

Enheten i Björneborg
PB 37 (Valtakatu 12)
28101 Björneborg

Enheten i Helsingfors
Semaforbron 12 C, Böle förvaltningscentrum
00520 Helsingfors

Faktureringsadress

Palkeet tar emot sina inköpsfakturor som nätfakturor:
EDI-kod: 003722726128 
OpusCapita Solutions Ab:s 
förmedlarbeteckning: E204503
Palkeets FO-nummer: 2272612-8

Nätfakturaadresser till Palkeets kundämbetsverk: 
Tiekes adressförteckning för nätfakturor

Samtalspriser: 
Samtal debiteras enligt det lokala nätverket eller mobiltelefonpriset enligt uppringarens eget operatörsavtal.
 

Palkeets kontaktuppgifter

Om du har frågor relaterade till enskilda servicetransaktioner (t.ex. reseräkningar) får du snabbast svar genom att kontakta oss via våra vanliga servicekanaler. Ser mer i avsnittet Kommunicera med oss.

Växel: 02955 62000
Fax: 02955 62051 
Servicecentrets registratorskontor: kirjaamo(at)palkeet.fi  
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)palkeet.fi
Säker post: Konfidentiell information kan skickas till oss via e-post med hjälp av tjänsten för säker post på: https://turvaviesti.palkeet.fi
Så här skickar du krypterad e-post till Palkeet