Hoppa till innehåll

Ansvarsrapportering för år 2022

tors apr. 06 10:38:00 2023

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021 och då identifierade vi ur Palkeets synvinkel de mest väsentliga FN:s hållbarhetsmål enligt vilka vi rapporterar:

  • Mål 8: Att främja en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
  • Mål 12: Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vid rapporteringen för år 2022 kunde vi redan se utvecklingstrenden jämfört med år 2021. Några utdrag för år 2022 medföljer.

I ansvarighet som arbetsgivare var utvecklingen positiv enligt VMBaro:s mätare som valdes för rapporteringen:

  • verksamhet av arbetarskydd för att främja säkerheten 7,99 (2021 7,72), på skalan 4–10 
  • rättviseindex 4,13 (2021 4,06), på skalan 1–5
  • stöd från arbetskollektivets atmosfär till att arbetstagarna kan efter behag uttrycka tillhörighet exempelvis till en sexuell minoritet 4, på skalan 1–5
  • villighet att rekommendera arbetsplatsen 3,91 (2021 3,80), på skalan 1–5
  • ledningsindex 3,42 (2021 3,31), på skalan 1–5 
  • index för chefsarbete 4,05 (2021 4,01), på skalan 1–5.

Beträffande kostnadseffektiva ekonomi- och personalförvaltningens tjänster uppnådde vi år 2022 alla ratio-mål som utsattes för effektiviteten. Med en ratio-mätare beskrivs förhållandet för hur många statsförvaltningens personer en person från Palkeet producerar tjänsten. Produktiviteten och helhetsproduktiviteten av Palkeets arbete mäts med indexen och år 2022 uppnåddes både målen för indexen för arbetets produktivitet och total produktivitet. Målen för prestationsspecifika kostnader underskreds med undantag av rese- och kostnadräkningens styckepris.

Beträffande lokalerna deltog vi i statens gemensamma projekt för ämbetshusen i Joensuu, S:t Michel och Björneborg. Vi genomförde också egna utvecklingsprojekt för lokaler i S:t Michel och Böle. Under vintern 2022 genomförde vi i Tavastehus en kampanj om energibesparing genom att övergå till att använda bara en av våra två kontorsbyggnader från december till mars.

Vid resandet lägger vi vikt vid det färdsätt som är förmånligast för staten, miljömedvetande och resesäkerhet. Vi utnyttjar distansmöten i den utsträckning det är möjligt. Resandet ökade efter att COVID-19-pandemin lugnat sig och resdagar blev år 2022 totalt 3 242 st. (jfr. 5 523 st. år 2019).

Läs hela rapporten här (på finska).

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.