Skip to main content

Experter på ekonomi- och personalförvaltning

Palkeet har cirka 700 anställda med mångsidiga kunskaper och utvecklande fackkunskap i ekonomi- och personalförvaltning.

I vår ansvarsfulla och uppmuntrande arbetsgemenskap satsar vi på de anställdas välbefinnande samt på en ständig utveckling av kompetensen, ledningen och chefsarbetet. Våra anställda är motiverade och har förbundit sig att producera kundinriktade och tillförlitliga statliga ekonomi- och personalförvaltningstjänster.

Arbetsuppgifterna vid servicecentret ändras alltefter kundernas behov och Palkeets strategiska val. Vi stödjer vår personal i förändringar i arbetslivet genom att stödja utvecklingen av den egna yrkeskunnigheten och kartlägga kompetensbehov. I vår arbetsgemenskap har var och en möjlighet att utveckla sin yrkeskunnighet och samtidigt hela arbetsgemenskapen.

Kunskaper i ekonomi- och personalförvaltning och samarbete med kundorganisationerna utgör en väsentlig del av arbetet vid Palkeet.

Exempel på vanliga yrkesbeteckningar vid Palkeet är:

  • löneservicesekreterare
  • ekonomiservicesekreterare
  • ekonomiservicesekreterare, fakturor
  • ekonomiservicesekreterare, reskontra
  • tillämpningsansvariga
  • bokförare
  • serviceförman

Vi meddelar om lediga tjänster via statsförvaltningens gemensamma elektroniska rekryteringssystem på adressen https://www.valtiolle.fi/sv-FI. Om du är intresserad av att arbeta vid servicecentret kan du också lämna in en öppen ansökan i rekryteringssystemet.