Hoppa till innehåll

Entusiasm i arbetet

tis jan. 28 08:34:00 2020

Arbetssuget syns även i teamets förmåga att vara självgående och i verksamhet som överskrider gränserna för de formella arbetsrollerna. Chefens viktigaste roll har varit att förtydliga målen, bolla idéer, eliminera hinder för arbetet och kanske det viktigaste – att hålla sig undan då experterna arbetar 😊.

Arbetssug innebär ett positivt känslo- och motivationstillstånd i arbetet. En arbetstagare som upplever detta går gärna till arbetet på morgonen, upplever sitt arbete som meningsfullt och njuter av det. Arbetssug är förknippat med tre dimensioner av välbefinnande: energi, hängivenhet och fördjupning i arbetet. Arbetssug innebär inte att det alltid är roligt att arbeta. Det är emellertid inte heller ovanligt att uppleva arbetssug, även om negativa upplevelser ofta betonas och får mycket uppmärksamhet. Där flödesupplevelsen (flow) är en kortvarig toppupplevelse och en känsla av kompetens som ger njutning, tänker man om arbetssug att det är ett mer permanent tillstånd, som inte är riktat till endast en viss uppgift eller ett visst arbete (Hakanen, 2005; Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005).

Energi och hängivenhet är tecken på arbetssug som syns i vardagen på arbetsplatsen. En arbetstagare som befinner sig i ett ”arbetssug” är energisk, engagerad och stolt över sitt arbete. Arbetssug har positiva effekter på det sociala beteendet i samspelssituationer, eftersom det återspeglas i ett vänligt beteende som tar hänsyn till arbetskamraterna. I bästa fall har man i olika teamarbeten möjlighet att uppnå en positiv spiral av välbefinnande i arbetet: motiverande och engagerande arbeten främjar arbetssuget, vilket i sin tur ökar det positiva beteendet i arbetsgemenskaperna. Det är alltså inte helt ogrundat att säga att ”känslor smittar”.

Jag tror starkt på att arbetssug främjas av att arbetstagarna får ansvar och frihet att utföra sitt arbete självständigt samt att de känner att man litar på dem. En arbetsgrupp eller ett team som upplever arbetssug arbetar målinriktat, engagerat, med god laganda och gruppen delar hela tiden med sig av sina kunskaper och synpunkter till varandra. I en sådan grupp utnyttjar man allas bästa sidor så bra som möjligt, så att alla får glänsa.
Bloggskribenten Mari Eerikäinen är servicechef för Palkeets personalenhet, Tjänsten för kompetens.

I den här bloggen har de huvudsakliga källorna bestått av följande verk, som vi rekommenderar för läsning:
Hakanen, J. 2005. Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla
Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito
Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (red.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...