Hoppa till innehåll

Från planer till resultat med ledning genom information – rapporteringstjänsten för ledningen utvidgas

tis okt. 18 15:50:00 2022

”Vi fungerar som en partner för kunden och stöder med hjälp av tjänsten kunden i uppnåendet av strategiska resultatmål”, berättar tjänstens produktchef Elina Vainio. ”Vår mission är Du uppnår det du mäter och hur du använder den information som du mätt upp. Vår vision är Med våra tjänster kan även våra kunder uppnå det de mäter och hur de använder den information som de mätt upp”, fortsätter Elina.

”Av kunden behöver vi ett starkt ägarskap i fråga om ledningen och en insikt om betydelsen av ledning genom information. Med hjälp av våra tjänster är vi en partner för ledningen i etableringen av detta ägarskap och dessa insikter i hela organisationen”, berättar Elina.

Servicekonceptet åskådliggörs genom ett strategihus, med vars hjälp man tydliggör kundens

  • vision – målsättning för läget vid strategiperiodens slut
  • strategiska mål och mål som överenskommits i resultatavtalet
  • värderingar och resurser.

Från dessa härleder man indikatorer, rapporter och resultatkort som är betydelsefulla för kunden som verktyg för ledningen. Man bygger också upp en årsklocka för kunden, som blir en del av kundens ledningssystem. ”Som en del av årsklockan utmanar vi regelbundet oss själva – behöver indikatorerna uppdateras och uppnår vi resultat”, beskriver Elina. Med hjälp av de indikatorer som utvecklats identifierar man eventuella negativa avvikelser och avtalar om korrigerande åtgärder med de ansvariga hos kunden. När det sker förändringar i strategin eller resultatavtalet kan även dessa förändringar återspeglas i indikatorerna. Kunden får en sammanfattande digital rapport över allt.

Nätbutik och standardskrivbord att vänta i framtiden

Utvecklingen av rapporteringstjänsten för ledningen fortsätter. ”Vi utvecklar en nätbutik för tjänsten, där kunden kan bekanta sig med de indikatorer som finns. Kunden kan redan i förväg fundera på hur väl indikatorerna i nätbutiken stöder förverkligandet av den egna strategin och de egna resultatmålen. Man kan plocka ut lämpliga indikatorer till sin shoppingvagn”, visionerar Elina.

För tjänsten skapas också en standardinformationsmodell, med vilken kan säkerställer högklassig, kostnadseffektiv och automatiserad serviceproduktion. ”För kunden syns detta som en möjlighet att i det första skedet snabbt ta i bruk ett standardskrivbord, så att man under ibruktagandet av tjänsten kan fokusera på ledning av indikatorer som ger mervärde”, berättar Elina.

”Med hjälp av våra tjänster kan kunden fokusera på att utnyttja information och se hur insikter realiseras till resultat. Vi förverkligar allt med Power BI, men våra tjänster är mycket mer än en Power BI-rapport”, sammanfattar Elina.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.