Hoppa till innehåll

Hur kommer servicecentrets värld att se ut i framtiden?

tis 18 okt 2022 09:45:00

Från producent av arbetsinsatser till verklig partner

”Servicecentrets roll har förändrats från en aktör som producerar arbetsinsatser till en verklig partner och tillhandahållare av mervärde för kunden”, säger Minna Korpela, ansvarig direktör för Palkeets ekonomitjänster. ”Servicecentren behöver vara aktiva och smidiga i främjandet av förändringar som förbättrar verksamheten och resultaten”, fortsätter hon.

Servicecentret ger bäst mervärde när de gemensamma processerna styrs, mäts och följs upp som en helhet från början till slut. Detta innebär att man ställer upp gemensamma mål tillsammans med kunderna, och i synnerhet inom den offentliga sektorn innebär det transparens i kostnadsstrukturerna både på servicecentret och hos kunderna.

Personalen som resurs

Kompetenskraven för servicecentrens personal blir mångsidigare i framtiden. Det räcker inte längre att kunna en process, utan man måste behärska större helheter. För arbetstagaren blir arbetets innehåll mångsidigare och ansvaret ökar. Å andra sidan är flexibla arbetsmetoder och allt bättre samordning av arbetet och privatlivet viktiga faktorer.

”Det är viktigt att engagera de anställda i de gemensamma målen, eftersom det är människorna som skapar förändringen”, säger Soile Röppänen, ansvarig direktör för personaltjänster.

Soile och Minna berömmer konferensen. ”Presentationerna väckte många tankar. Vi på Palkeet har helt tydligt gjort rätt saker i åratal. Exempelvis involvering av kunderna i utvecklingen av nya tjänster och verksamhetsmodeller samt i den kontinuerliga förbättringen är redan rutin hos oss”, säger de.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...