Hoppa till innehåll

Kati Willman kommer med förstärkning till Palkeets övergång till molntjänster

tis feb. 14 12:47:00 2023

Kati Willman har arbetat på Palkeet sedan år 2014 och har bland annat varit med och förverkligat den nuvarande Handi-tjänsten och ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen i elektronisk beställning och behandling av verifikat.

”Det är fantastiskt att vara med och utveckla de bästa verksamhetsmodellerna och kartlägga nya molnbaserade teknologier med beaktande av statsförvaltningens behov. I början är min uppgift att börja bygga vägen till den kommande molnövergången; identifiera pusselbitarna, vilka utmaningar vi behöver lösa samt vad som är vårt sätt att lösa de här utmaningarna. Jag väntar med iver på att få göra nära samarbete med kunderna, tillsammans med andra statliga koncernaktörer och intressentgrupper”, berättar Kati Willman om sina känslor inför det nya.

Föreställningar och förutfattade meningar skapar egna utmaningar i ämnet. ”Även om inställningen till lösningar baserade på molnteknologi har blivit öppnare och användningen av dem har blivit allt vanligare, finns det fortfarande mycket att göra inom statsförvaltningen gällande inställningen till molntjänster”, konstaterar Kati.
 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.