Hoppa till innehåll

Kundrelationschef Petri Mäkynen: Entusiastiskt mot en gemensam framtid med Försvarsmakten

mån 15 aug 2022 15:40:00

Palkeet har tidigare producerat tjänster med datasystem som ägs av Försvarsmakten, och nu är vi på väg mot en fas där Försvarsmakten allt mer övergår till att använda system som ägs av Palkeet och till att använda statens gemensamma tjänster grundligare.

”PVHandi, som togs i bruk i mars 2020, var det första systemet som ägdes av Palkeet i Försvarsmaktens tjänsteproduktion, det andra var Nomentia Banking, som togs i bruk i november 2021. Vi avser att ta i bruk det nya resursplaneringssystemet PVERP2.0 under 2025, och från och med då är målet att Försvarsmakten i allt större utsträckning ska bli användare av statsförvaltningens gemensamma tjänster”, säger Petri.

Enligt hans åsikt har Försvarsmakten varit en stor och viktig kund för Palkeet.

”Inom Försvarsmaktens verksamhet och i vårt samarbete lyfts kundspecifika egenskaper fram, såsom en hög nivå av datasäkerhet.”

 ”När det gäller tjänsterna som Palkeet producerar är Försvarsmaktens volymer som kund stora – ett exempel på detta är antalet inköpsfakturor och lönespecifikationer – och trots detta har kundrelationens viktiga statistiska mått, såsom leveranstider och kundnöjdhet, hört till de bästa i Palkeets kundkrets. Dessutom är det dagliga samarbetet mellan Försvarsmakten och Palkeet smidigt”, gläds Petri.

”Under åren har samarbetet, tjänsterna och processerna utvecklats aktivt. Jag vill rikta ett varmt tack till Försvarsmaktens eget servicecenter och givetvis till andra som deltagit i vårt samarbete genom åren för deras aktiva och konstruktiva vilja att utvecklas.” 

”Jag utvecklar entusiastiskt och med öppet sinne en ännu mer gemensam framtid med Försvarsmakten”, beskriver kundrelationschef Petri Mäkynen sin uppfattning.

06.04.2023

Ansvarsrapportering för år 2022

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021. Vid rapporteringen för år 2022 kunde...

22.03.2023

Översikt av Palkeets år 2022

Året 2022 var ett exceptionellt år liksom även de två åren innan. Året rymde bland annat COVID-19 pandemin och återgången därefter till ett nytt normalt liv, och till förändringen ...

20.03.2023

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för ekonomi och upphandlingar-enheten

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för enheten för ekonomi och upphandlingar (Palkeet) den 11 april 2023. Ingrid har en mångsidig bakgrund inom både den privata och den offent...