Hoppa till innehåll

Kundrelationschef Petri Mäkynen: Entusiastiskt mot en gemensam framtid med Försvarsmakten

mån aug. 15 15:40:00 2022

Palkeet har tidigare producerat tjänster med datasystem som ägs av Försvarsmakten, och nu är vi på väg mot en fas där Försvarsmakten allt mer övergår till att använda system som ägs av Palkeet och till att använda statens gemensamma tjänster grundligare.

”PVHandi, som togs i bruk i mars 2020, var det första systemet som ägdes av Palkeet i Försvarsmaktens tjänsteproduktion, det andra var Nomentia Banking, som togs i bruk i november 2021. Vi avser att ta i bruk det nya resursplaneringssystemet PVERP2.0 under 2025, och från och med då är målet att Försvarsmakten i allt större utsträckning ska bli användare av statsförvaltningens gemensamma tjänster”, säger Petri.

Enligt hans åsikt har Försvarsmakten varit en stor och viktig kund för Palkeet.

”Inom Försvarsmaktens verksamhet och i vårt samarbete lyfts kundspecifika egenskaper fram, såsom en hög nivå av datasäkerhet.”

 ”När det gäller tjänsterna som Palkeet producerar är Försvarsmaktens volymer som kund stora – ett exempel på detta är antalet inköpsfakturor och lönespecifikationer – och trots detta har kundrelationens viktiga statistiska mått, såsom leveranstider och kundnöjdhet, hört till de bästa i Palkeets kundkrets. Dessutom är det dagliga samarbetet mellan Försvarsmakten och Palkeet smidigt”, gläds Petri.

”Under åren har samarbetet, tjänsterna och processerna utvecklats aktivt. Jag vill rikta ett varmt tack till Försvarsmaktens eget servicecenter och givetvis till andra som deltagit i vårt samarbete genom åren för deras aktiva och konstruktiva vilja att utvecklas.” 

”Jag utvecklar entusiastiskt och med öppet sinne en ännu mer gemensam framtid med Försvarsmakten”, beskriver kundrelationschef Petri Mäkynen sin uppfattning.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.