Hoppa till innehåll

Kundrelationschef Petri Mäkynen: Entusiastiskt mot en gemensam framtid med Försvarsmakten

mån 15 aug 2022 15:40:00

Palkeet har tidigare producerat tjänster med datasystem som ägs av Försvarsmakten, och nu är vi på väg mot en fas där Försvarsmakten allt mer övergår till att använda system som ägs av Palkeet och till att använda statens gemensamma tjänster grundligare.

”PVHandi, som togs i bruk i mars 2020, var det första systemet som ägdes av Palkeet i Försvarsmaktens tjänsteproduktion, det andra var Nomentia Banking, som togs i bruk i november 2021. Vi avser att ta i bruk det nya resursplaneringssystemet PVERP2.0 under 2025, och från och med då är målet att Försvarsmakten i allt större utsträckning ska bli användare av statsförvaltningens gemensamma tjänster”, säger Petri.

Enligt hans åsikt har Försvarsmakten varit en stor och viktig kund för Palkeet.

”Inom Försvarsmaktens verksamhet och i vårt samarbete lyfts kundspecifika egenskaper fram, såsom en hög nivå av datasäkerhet.”

 ”När det gäller tjänsterna som Palkeet producerar är Försvarsmaktens volymer som kund stora – ett exempel på detta är antalet inköpsfakturor och lönespecifikationer – och trots detta har kundrelationens viktiga statistiska mått, såsom leveranstider och kundnöjdhet, hört till de bästa i Palkeets kundkrets. Dessutom är det dagliga samarbetet mellan Försvarsmakten och Palkeet smidigt”, gläds Petri.

”Under åren har samarbetet, tjänsterna och processerna utvecklats aktivt. Jag vill rikta ett varmt tack till Försvarsmaktens eget servicecenter och givetvis till andra som deltagit i vårt samarbete genom åren för deras aktiva och konstruktiva vilja att utvecklas.” 

”Jag utvecklar entusiastiskt och med öppet sinne en ännu mer gemensam framtid med Försvarsmakten”, beskriver kundrelationschef Petri Mäkynen sin uppfattning.

10.11.2022

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn stä...

08.11.2022

Hur det går hos oss

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbete...

21.10.2022

Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhe...