Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeets organisation är indelad i serviceenheter (östra och västra) samt i enheter för kundrelationer, förvaltning, ICT-produktion, teknologi och utveckling. Dessutom omfattar organisationen även en controller-funktion.

Organisationsstruktur

 

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

08.10.2018

Ajankohtaista kuva

Vimana prioriterar projektkompetens, grundläggande ICT-tjänster och digitalisering

ICT-servicecentralen Vimana för landskap är bara ett år gammal. ”Inom Vimana fokuserar vi för närvarande på projektkompetens, arkitektur, uppbyggnad av ICT-produktionen och på att ...

Lue lisää >>

08.10.2018

Ajankohtaista kuva

Nätverk är nyckeln till inlärning och nya idéer inom ARA

”ARA deltar i utvecklingen av framtidens statliga verksamhet inom flera gemensamma projekt, såsom Ämbetsverket på 2020-talet, Kaiku-utvecklarna, Työ 2.0 och eOppiva-nätverket”, ber...

Lue lisää >>

08.10.2018

Ajankohtaista kuva

Centralisering är ett aktuellt tema även inom UM:s ekonomiförvaltning

Inom utrikesministeriets ekonomiförvaltning pågår två utvecklingsprojekt som siktar på centralisering: I det ena centraliseras beskickningarnas ekonomiserviceuppgifter till Finland...

Lue lisää >>