Hoppa till innehåll

Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeet leds av en verkställande direktör Tuija Kuivalainen. Palkeets organisation indelas i tio enheter från och med 1.5.2021.

Palkeets enheter och ledare

  • Ekonomitjänster: Minna Korpela, direktör, ekonomitjänster
  • Personaltjänster: Soile Röppänen, direktör, personaltjänster
  • Kunder, tjänster och kvalitet: Kirsi-Marja Kauppinen, direktör, kunder, tjänster och kvalitet
  • Tjänster för kunderna av Ab- och sammanslutningar: Tuomas Watia, direktör, kunderna av ab- och sammanslutningar
  • ICT-tjänster: Juha Koljonen, direktör, ICT-tjänster
  • Strategisk utveckling: Helena Lappalainen, direktör, strategisk utveckling
  • Ekonomi, intern övervakning och granskning, Birgitt Karhusaari, direktör, ekonomi, intern övervakning och granskning
  • Allmän administration: Timo Kallio, direktör, allmän administration
  • Personaladministration: Henrietta Aarnikoivu, direktör, personaladministration
  • Kommunikation och intressentgruppsförhållanden: Mia Hällström, kommunikationschef

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

14.09.2021

Palkeet erbjuder i fortsättningen tidshanteringstjänster även för Ab-kunder

Palkeet har ingått avtal med Linkity Oy som gör det möjligt att erbjuda nya tjänster för aktiebolags- och organisationskunder. I fortsättningen kan dessa kunder köpa bland annat tj...

27.08.2021

Informationshantering är inte ett städdagsprojekt

Information finns i organisationer i många former: den finns i beslut och officiella dokument, i systemens kravspecifikationer, i arbetsinstruktioner för grupper och team, som tyst...

30.07.2021

Från skolbänk till sommarpraktik – som högskolepraktikant vid Palkeet

Palkeet söker högskolepraktikanter varje år både från yrkeshögskolor och universitet. Palkeet har som syfte att erbjuda praktikanter äkta och nyttig arbetserfarenhet om branschens ...