Hoppa till innehåll

Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeet leds av en verkställande direktör Tuija Kuivalainen. Palkeets organisation indelas i tio enheter från och med 1.5.2021.

Kunden i centrum för verksamheten. Enheter och direktörer se nedan.

Palkeets enheter och ledare

  • Ekonomitjänster: Minna Korpela, direktör, ekonomitjänster
  • Personaltjänster: Soile Röppänen, direktör, personaltjänster
  • Kunder, tjänster och kvalitet: Kirsi-Marja Kauppinen, direktör, kunder, tjänster och kvalitet
  • Tjänster för kunderna av Ab- och sammanslutningar: Tuomas Watia, direktör, kunderna av ab- och sammanslutningar
  • ICT-tjänster: Juha Koljonen, direktör, ICT-tjänster
  • Strategisk utveckling: Helena Lappalainen, direktör, strategisk utveckling
  • Ekonomi, intern övervakning och granskning, Birgitt Karhusaari, direktör, ekonomi, intern övervakning och granskning
  • Allmän administration: Timo Kallio, direktör, allmän administration
  • Personalärenden
  • Kommunikation och intressentgruppsförhållanden: Mia Hällström, kommunikationschef

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

09.06.2022

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

I år ordnades ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar den 18 och 19 maj. Cirka 500 personer deltog i de virtuella tillställningarna på båda dagarna. Under tillställn...

09.06.2022

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

År 2021 kartlade vi behovet av ett verktyg för hantering av utbildningar hos våra kunder som använder Osaava. På basis av kartläggningen utreder vi upphandlingen av ett verktyg för...

02.06.2022

Mer systematiskt arbete och nytt lärande med hjälp av agila metoder

I slutet av 2020 introducerades fadderverksamhet med anknytning till Scrum-metoden vid Palkeet. Fadderverksamheten bygger på en agil verksamhetsmodell, där teamen arbetar tillsamma...