Hoppa till innehåll

Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeet leds av en verkställande direktör Tuija Kuivalainen. Palkeets organisation indelas i tio enheter från och med 1.5.2021.

Kunden i centrum för verksamheten. Enheter och direktörer se nedan.

Palkeets enheter och ledare

  • Ekonomitjänster: Minna Korpela, direktör, ekonomitjänster
  • Personaltjänster: Soile Röppänen, direktör, personaltjänster
  • Kunder, tjänster och kvalitet: Kirsi-Marja Kauppinen, direktör, kunder, tjänster och kvalitet
  • Tjänster för kunderna av Ab- och sammanslutningar: Tuomas Watia, direktör, kunderna av ab- och sammanslutningar
  • ICT-tjänster: Juha Koljonen, direktör, ICT-tjänster
  • Strategisk utveckling: Helena Lappalainen, direktör, strategisk utveckling
  • Ekonomi, intern övervakning och granskning, Birgitt Karhusaari, direktör, ekonomi, intern övervakning och granskning
  • Allmän administration: Timo Kallio, direktör, allmän administration
  • Personalärenden
  • Kommunikation och intressentgruppsförhållanden: Mia Hällström, kommunikationschef

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

17.12.2021

Enklare prestationsbedömning med Osaava

Kompetenstjänsterna kompletteras med en möjlighet att skapa en blankett för prestationsbedömning i Osaava. Vid Palkeet har blanketten nyss införts. Vid Myndigheten för digitaliseri...

14.12.2021

Kontinuerlig utveckling av system – smidigt och transparent

Genom kontinuerlig utveckling av statens gemensamma system för ekonomi- och personaladministration strävar man efter att skapa system som betjänar användaren och uppfyller exempelv...

14.12.2021

I reformen av personalundersökningarna lyfts ämbetsverkens behov fram med hjälp av en kundgrupp och en kundenkät

I år har Palkeet och kundämbetsverken gått samman för att tillsammans definiera ett gemensamt mål för utvecklingen av statens personalundersökningar och tjänsterna för arbetshälsa ...