Skip to main content

Klienterna medverkar i servicecentrets verksamhet

Palkeets organisation är indelad i serviceenheter (östra och västra) samt i enheter för kundrelationer, förvaltning, ICT-produktion, teknologi och utveckling. Dessutom omfattar organisationen även en controller-funktion.

Organisationsstruktur

Palkeet organisaatio

Palkeets ledningssystem

Palkeet leds av en verkställande direktör. Palkeets ledningsgrupp stödjer ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

Palkeet har en delegation som stödjer ledningen och behandlar verksamhetens utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer samt tar initiativ angående dessa. Delegationen kompletterar Palkeets egen kompetens, ger utomstående synpunkter och stödjer ledningen bland annat när det gäller att bedöma och utveckla strategin och affärsverksamheten samt förse ledningen med kontrollinformation. Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i taget.

Målet för Palkeets kunddelegation är att främja den allmänna utvecklingen av servicecentrets tjänster ur kundens synvinkel samt att agera som en kanal för kundernas kontakt till Palkeet. Med hjälp av delegationen kan vi samla in information om kundämbetsverkens förväntningar och eventuella utvecklingsobjekt samt behandla den allmänna kund- och serviceresponsen i syfte att identifiera hur verksamheten borde utvecklas.

08.02.2019

Ajankohtaista kuva

Servicekanalerna finns nu tillgängliga i Pointti

Palkeets centraliserade kundtjänst och Pointti gör det möjligt att slopa kundspecifika servicekanalmeddelanden som publicerats i Paletti.

Läs mera >>

08.02.2019

Ajankohtaista kuva

Med Osaava mot coachande ledarskap

I år utökas Palkeets serviceutbud för personalförvaltningen med tjänsten Osaava (som fått sitt namn efter finskans Osaajat valtiolla, experter hos staten).

Läs mera >>

08.02.2019

Ajankohtaista kuva

Paletti finns nu i Tiimeri

Extranätet Paletti, som är avsett för Palkeets kunder och samarbetspartner, flyttades till en ny teknisk plattform i Tiimeri.

Läs mera >>