Skip to main content

Användningen av HR-tilläggstjänsterna ökar vid Naturresursinstitutet

ons 13 nov 2019 14:28:00

”Ibruktagandet av Chefens och HR-expertens tilläggstjänst är fortsättning för ibruktagandet av rådgivningstjänsten för löntagare vid förra årsskiftet”, berättar personalförvaltningens specialexpert Teemu Räsänen vid Naturresursinstitutet.
Sedan 2018 har HR-expertteamet på grund av pensionering minskat från åtta personer till fem. Användningen av Palkeets HR-tilläggstjänster har hjälpt med situationen. Vid Naturresursinstitutet har man varit mycket nöjd med rådgivningstjänsten för tjänstemän och har även höga förväntningar för Chefens och HR-expertens tilläggstjänst.
”Den synligaste delen för cheferna är troligen de olika påminnelseraporterna till exempel om att visstidsavtal håller på att upphöra, om flexsaldon och om outtagna semestrar”, fortsätter Teemu. Med hjälp av tjänsten får cheferna mer tid över för annat chefsarbete. ”I oktober får vi till exempel de första rapporterna om semestrar som föråldras före slutet av året”, fortsätter han. Dessutom spelar Palkeet en stor roll i anställningsärenden, då till exempel sparning av anställningsärenden sköts i Palkeet.

Det viktigaste i ibruktagandet av tilläggstjänster är att förbereda sig väl
Under sommaren och början av hösten har Teemu kontaktats av andra ämbetsverk som har velat få höra erfarenheter om HR-tilläggstjänsterna. Dessa möten har varit ytterst nyttiga för båda parterna. ”Det är intressant att få höra hur sakerna sköts i andra ämbetsverk. Samtidigt har jag kunnat dela med mig av tips om vad man ska beakta när HR-tilläggstjänsterna tas i bruk”, berättar Teemu. ”Det viktigaste i ibruktagandet av tilläggstjänster är att förbereda sig väl. Om man bara försöker ta i bruk en tjänst en dag utan att omsorgsfullt förbereda sig och tänka om sina tillvägagångssätt, får man inte all nytta av tjänsten. Palkeet erbjuder innehållet för tjänsten, men ämbetsverket ska givetvis tänka på den interna organiseringen av arbetet”, fortsätter Teemu.
I samband med att granska tillvägagångssätten förnyades arbetsbeskrivningen för Naturresursinstitutets HR-experter tillsammans med arbetstagarna. På så sätt kunde man bäst dra nytta av den arbetstid som befrias i och med att tjänsten tas i bruk.

Palkeets HR-tjänster utökades från 1 oktober
Förutom rådgivningstjänsten för löntagare har Palkeets utvidgade HR-tjänster vuxit med Chefens och HR-expertens tilläggstjänst, som blev en del av serviceutbudet 1.10.2019.
”Chefens och HR-expertens tilläggstjänst erbjuder sakkunnig rådgivning och anvisning samt kundtjänst till kundernas chefer och HR-experter. Användningen av tjänsten befriar arbetstid för cheferna och HR-experterna i organisationen från till exempel rådgivningsuppgifter till expertuppgifter”, berättar Laura Pöllänen, servicekoordinator för personaltjänster, från Palkeet. Tjänsten ger råd om åtgärder i Kieku-portalen, såsom den tekniska användningen av Tidshanteringen, Cats och eKieku.
Ärenden kring rådgivningen är till exempel rådgivning i lönebetalning samt rådgivning i inledning, ändringar och upphörande av anställningar. Palkeet levererar även rapporter till kunden som påminnelse om kommande uppgifter, såsom brister i allokering av arbetstiden, uppfyllande av övertidsgränserna samt upphörande av visstidsanställningar. Genom tjänsten får kunden ett eget telefonnummer till sitt förfogande för att nå sina egna experter. Det finns även en chattservice.

HRM-helhetstjänsten blir tillgänglig nästa år
I början av oktober tog Migrationsverket och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar i bruk Chefens och HR-expertens tilläggstjänst. HR-tilläggstjänster produceras förutom för dem även för utrikesministeriet. Under hösten deltar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Verket för finansiell stabilitet samt Innovationsfinansieringsverket Business Finland i pilotprojektet för den mer omfattande HRM-helhetstjänsten.
”Till HRM-helhetstjänsten hör en kundspecifik verksamhetsmodell där kundämbetsverkets HR-expertuppgifter utförs i Palkeet”, berättar Laura. Tjänsten görs tillgänglig i större utsträckning nästa år.

12.06.2020

Ajankohtaista kuva

En titt bakom kundutbildningens kulisser

Palkeet erbjuder sina kunder aktuell och sakkunnig utbildning i användningen av systemen inom tjänsterna. Innan utbildningarna finns tillgängliga på webbplatsen har mycket förhands...

Läs mera >>

11.06.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets kundtillfredsställelse är på en god nivå

Enligt en enkät om kundtillfredsställelsen som genomfördes i mars har Palkeets kundtillfredsställelse hållit sig på en god nivå. Enkäten besvarades av drygt 600 kontaktpersoner och...

Läs mera >>

11.06.2020

Ajankohtaista kuva

En delrapport om en extern bedömning av Palkeet och Valtori är klar

Deloitte har slutfört den externa utvärdering av Palkeets och Valtoris kostnadseffektivitet och effektiviteten hos deras tjänster som beställts av finansministeriet.

Läs mera >>