Skip to main content

En erfaren sparringpartner ger trygga och enkla rekryteringar

fre 23 aug 2019 15:23:00

”Ju bättre kunden kan förutse behovet av experttjänster, desto bättre stöd kan vi ge dem i rekryteringsprocessen. Vi kan till exempel vara till hjälp redan i början av processen med att skapa platsannonser och välja de bästa annonskanalerna”, säger Tiia.

En av tjänsterna som sparar chefens tid är att poängsätta ansökningarna och sålla bland de sökande.

”Rekryteringstjänsten kan i sådana fall poängsätta de sökande på basis av kundens kriterier och rekommendera till exempel de fem bästa sökande till intervjuer eller alternativt sortera ansökningarna i nej-, kanske- och ja-högar”.
”I intervjusituationen kan kunden exempelvis utnyttja rekryteringstjänsten för registrering av minnesanteckningar och som diskussionspartner. Efter intervjun kan vi diskutera vad som var bra med den sökande och vad som väckte frågor. I intervjusituationen kan vi även fungera som extern, opartisk expert. Vi har samlat många erfarenheter från arbetsintervjuer i rekryteringstjänsten och vi får även kännedom om vilka som valdes till tjänsterna. På det här sättet ger rekryteringstjänstens arbetsintervjuerfarenhet kunden mervärde, men vi debiterar ingenting extra för det”, konstaterar Tiia.

Kunden sparar mycket tid tack vare den utnämningspromemoria med jämförelser som Palkeet skisserar.
”Palkeet gör grovjobbet, men naturligtvis ansvarar kunden i yttersta ledet för innehållet i promemorian. Vårt mål är att underlätta chefens arbetsbörda i sådana uppgifter som inte kräver att hen fattar ett beslut.”
I Tiia Vahvelainens team i Palkeets rekryteringstjänst arbetar för närvarande sju persomer med kompetens inom rekrytering, och teamet förväntas utökas ännu under hösten.

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets strategi för det nya årtiondet

Förra våren började Palkeet förnya strategin med beaktande av ändringarna i verksamhetsmiljön och kundernas förväntningar. I strategiarbetet deltog både Palkeets ledningsgrupp och ...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Information genom att analysera framgångsfaktorerna hos Brottspåföljdsmyndigheten och staten

Harry Anttila har arbetat med data och analyserat information i nära samarbete med Palkeet i över tio års tid. Som specialsakkunnig vid Brottspåföljdsmyndigheten är hans viktigaste...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets nya personalchef handleder, lyssnar och skriver

Henrietta Aarnikoivu inledde arbetet som Palkeets personalchef i augusti och känner att hon lyckas då människorna runt omkring henne blir entusiastiska i arbetet, upplever att de h...

Läs mera >>