Hoppa till innehåll

En ny resestrategi utvidgar resetjänsterna

tis 29 jun 2021 09:26:00

Syftet är att stödtjänsterna för resenärer och reseförvaltningen nyttjas i så stor omfattning som möjligt och att man gör det möjligt att enligt verkets behov utvidga användningen av tjänsterna hos Palkeet. Automatiseringen och standardiseringen av reseprocessen och -förvaltningen sänker verkets kostnader kring resor. Den egna interna reseförvaltningen respektive resestödet kvarstår även framdeles hos de förvaltningsområden eller ministerier och verk som har en särskild betydelse visavi resor.

”Vi är glada över att den nya resestrategin ger oss möjlighet att utvidga serviceurvalet,” säger servicechef Ellen Tullinen. ”Vi har kunnat reagera snabbt på verkställigheten av strategin och gett oss in för att utveckla en ny verksamhetsmodell för produktion av resetjänster åt kunderna,” fortsätter hon.

Kunderna deltar i att specificera tjänsten

De nya tjänsterna produktifieras enligt Palkeets produktifieringsprocess med utnyttjande av Scrum-modellen.

”Vi ville avancera enligt en snabb tidsplan och Scrum gör det möjligt,” säger processkoordinator Kirsi Asteljoki, som har rollen som produktägare i projektet. ”Det är första gången inom resetjänsterna som vi använder detta sätt att produktifiera en service, och arbetet har framskridit raskt,” fortsätter hon.

Det är helt klart att kunderna väntar på nya mertjänster inom resandet: ”Vi har redan fått intresseförfrågningar om tjänsternas innehåll, och man har helt klart väntat på dem,” säger Tullinen. ”Vi anser att det är särskilt viktigt att kunderna tas med, eftersom vi vill bemöta deras behov och göra tjänsten tjänlig för dem,” säger Tullinen och Asteljoki.

Statens bostadsfond, Verket för finansiell stabilitet, Statens ekonomiska forskningscentral och Nödcentralsverket deltar i att specificera de nya resetjänsterna.

De nya tjänsterna blir tillgängliga i början av nästa år

Tjänsternas innehåll bearbetas och specificeras som bäst. Det mer exakta innehållet specificeras före slutet av augusti. Då ska en mer omfattande översikt ordnas, där alla kunder kan delta.

Hittills har följande mertjänster visavi resor identifierats:

  • Utvidgad rådgivningstjänst om resor
  • Registreringstjänst för utgiftsfakturor
  • Hantering av betaltidskort

Pilottestning av tjänsterna startar i början av oktober. Tjänsterna har produktifierats före slutet av året, och finns alla kunder till förfogande från början av 2022. 

Statens nya resestrategi och Palkeets tilltagande serviceurval presenterades i april på personalförvaltningens kontaktpersondagar samt på reseförvaltningens temadag, ordnad av HAUS.

Läs mer om statens resestrategi.
 

15.08.2022

Kundrelationschef Petri Mäkynen: Entusiastiskt mot en gemensam framtid med Försvarsmakten

Försvarsmaktens kundrelation går mot en betydande vändpunkt. Vi har övergått – och övergår allt mer till enhetligare tjänster och system i statsförvaltningen även för Försvarsmakte...

04.07.2022

Tjänsten eArvode och resor gör hanteringen av arvodes- och resefakturor smidigare

Under våren har vi testat tjänsten eArvode och resor genom ett pilotförsök med fyra kunder: Institutet för hälsa och välfärd, Centralen för undersökning av olyckor, Räddningsinstit...

09.06.2022

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

I år ordnades ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar den 18 och 19 maj. Cirka 500 personer deltog i de virtuella tillställningarna på båda dagarna. Under tillställn...