Hoppa till innehåll

En titt bakom kundutbildningens kulisser

fre 12 jun 2020 14:39:00

Palkeet erbjuder sina kunder aktuell och sakkunnig utbildning i användningen av systemen inom tjänsterna. Utbildningarna är utarbetade för kundernas behov och hjälper de anställda att stärka kunskaperna som de behöver i arbetet, så att användningen av systemen går snabbare med färre problem.

Utbildningar har ordnats sedan 2017, och utbildningskalendern sammanställs två gånger om året. Vårens utbildningar offentliggörs i november och höstens i juni. Utbildningarna finns på Palkeets webbplats, där man också kan anmäla sig.

Vad måste göras innan en utbildning kan bjudas ut?

Innan utbildningarna finns tillgängliga på webbplatsen har mycket förhandsarbete gjorts i kulisserna. ”Planeringen bör inledas i god tid, eftersom processen att få fram utbildare och sammanställa innehåll tar överraskande lång tid och kräver både möten och e-postkorrespondens. Och därefter återstår ännu mycket rutinarbete med kalenderbokningar och anmälningsblanketter”, berättar Piia Kokkonen, som planerar kompetenstjänsterna. ”Den här våren har vi lyckligtvis fått hjälp med planeringen och det praktiska av praktikanten Aino Korhonen, så vi har kunnat dela upp arbetet”, fortsätter hon.

”Jag fick börja planera höstens kundutbildningskalender tillsammans med Piia redan i början av april. Vid det första planeringsmötet satte vi ihop en råversion av ett möjligt utbildningsutbud för hösten. I början försökte jag bara hänga med i svängarna, och jag undrade hur i alla världen Piia hittar alla dessa utvecklingsbehov? När processen framskred insåg jag att det inte finns någon viss modell eller regel för hur utbildningskalendern ska byggas upp”, berättar Aino om dina första upplevelser.

Det går utmärkt att planera utbildningskalendern även via Skype.

Med samarbete blir det bra

Man strävar i första hand efter att ordna utbildningar enligt kundernas behov, och därför är det väldigt viktigt att samla in respons från kunderna och lyssna på deras önskemål. Å andra sidan föds också vissa utbildningar genom att man förutser framtida behov. Här kan man ha hjälp av utbildningsarkiv från tidigare år och framför allt samarbetspartner och arbetskamrater, vars kunskap om exempelvis systemförnyelser kan vara guld värd.

För att sammanställa en utbildningskalender krävs ett intensivt samarbete och en enhetlig linje för verksamheten. Excel är utbildningsplanerarens bästa vän, där man dokumenterar varje steg från preliminära kontakter till bekräftade utbildningar. För de färdiga utbildningarna skapas Skype-kalenderbokningar med TUVE-uppkopplingar, evenemang och anmälningsformulär i Webropol, och till slut offentliggörs utbildningarna och anmälningslänkarna på Palkeets webbplats.

”Det har varit fantastiskt att få vara med och planera utbildningskalendern ända från början, och jag har lärt mig massor under processen. Dels har jag lärt mig nya praktiska färdigheter som hur man använder Webropol, och dels har jag lärt mig mycket om Palkeets olika kompetensområden och tjänster”, sammanfattar Aino.

Utbildningsutbudet för hösten 2020 lanseras i början av juni. Det finns under Tapahtumat på webbplatsen, så ta en titt och anmäl dig!

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...