Hoppa till innehåll

FCG Finnish Consulting Group Oy har valts till leverantör av Valtiolle.fi-helheten

tors dec. 15 09:33:00 2022

Upphandlingsenheten för Palkeet förde marknadsdialoger under början av året 2022, vilket främjade sökandet av behov och lösningar för genomförande. I konkurrensutsättningen följdes ett samrådsförfarande, som erbjöd en möjlighet till förhandlingar efter inledande anbud. Till den slutliga anbudsbegäran fick vi två svar. Anbud gavs av FCG Finnish Consulting Group Oy och Varbi AB.

Den valda leverantören FCG Finnish Consulting Group Oy är känd för bland annat sin Kuntarekry-tjänst. De har erfarenhet av att arbeta med den finska offentliga förvaltningen. Palkeet börjar samarbetet med den nya leverantören så snabbt som möjligt. Det första steget är planering av leveransprojektet och målet är att leveransprojektet kan startas så snart som möjligt efter årsskiftet.

Kundforumen för förnyandet av statsförvaltningens rekryteringshelhet fortsätter

Aktuella frågor om projektet för förnyande av statsförvaltningens rekryteringshelhet behandlas gemensamt i kundforumen även under våren 2023. I forumen berättar man om de senaste nyheterna och om de kommande stegen i projektet. Åhörarna har även möjlighet till att ställa frågor, kommentera och ge feedback.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.