Hoppa till innehåll

Från planer till resultat med ledning genom information – rapporteringstjänsten för ledningen utvidgas

tis 18 okt 2022 15:50:00

”Vi fungerar som en partner för kunden och stöder med hjälp av tjänsten kunden i uppnåendet av strategiska resultatmål”, berättar tjänstens produktchef Elina Vainio. ”Vår mission är Du uppnår det du mäter och hur du använder den information som du mätt upp. Vår vision är Med våra tjänster kan även våra kunder uppnå det de mäter och hur de använder den information som de mätt upp”, fortsätter Elina.

”Av kunden behöver vi ett starkt ägarskap i fråga om ledningen och en insikt om betydelsen av ledning genom information. Med hjälp av våra tjänster är vi en partner för ledningen i etableringen av detta ägarskap och dessa insikter i hela organisationen”, berättar Elina.

Servicekonceptet åskådliggörs genom ett strategihus, med vars hjälp man tydliggör kundens

  • vision – målsättning för läget vid strategiperiodens slut
  • strategiska mål och mål som överenskommits i resultatavtalet
  • värderingar och resurser.

Från dessa härleder man indikatorer, rapporter och resultatkort som är betydelsefulla för kunden som verktyg för ledningen. Man bygger också upp en årsklocka för kunden, som blir en del av kundens ledningssystem. ”Som en del av årsklockan utmanar vi regelbundet oss själva – behöver indikatorerna uppdateras och uppnår vi resultat”, beskriver Elina. Med hjälp av de indikatorer som utvecklats identifierar man eventuella negativa avvikelser och avtalar om korrigerande åtgärder med de ansvariga hos kunden. När det sker förändringar i strategin eller resultatavtalet kan även dessa förändringar återspeglas i indikatorerna. Kunden får en sammanfattande digital rapport över allt.

Nätbutik och standardskrivbord att vänta i framtiden

Utvecklingen av rapporteringstjänsten för ledningen fortsätter. ”Vi utvecklar en nätbutik för tjänsten, där kunden kan bekanta sig med de indikatorer som finns. Kunden kan redan i förväg fundera på hur väl indikatorerna i nätbutiken stöder förverkligandet av den egna strategin och de egna resultatmålen. Man kan plocka ut lämpliga indikatorer till sin shoppingvagn”, visionerar Elina.

För tjänsten skapas också en standardinformationsmodell, med vilken kan säkerställer högklassig, kostnadseffektiv och automatiserad serviceproduktion. ”För kunden syns detta som en möjlighet att i det första skedet snabbt ta i bruk ett standardskrivbord, så att man under ibruktagandet av tjänsten kan fokusera på ledning av indikatorer som ger mervärde”, berättar Elina.

”Med hjälp av våra tjänster kan kunden fokusera på att utnyttja information och se hur insikter realiseras till resultat. Vi förverkligar allt med Power BI, men våra tjänster är mycket mer än en Power BI-rapport”, sammanfattar Elina.

10.11.2022

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn stä...

08.11.2022

Hur det går hos oss

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbete...

21.10.2022

Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhe...