Hoppa till innehåll

I framtiden kan fakturor från statens ämbetsverk betalas även med MobilePay

tors nov. 11 11:29:00 2021

Finland är också en föregångare för digitalisering inom statens tjänster, och denna höst tas ett nytt steg med tanke den elektroniska faktureringen då Palkeet lägger till MobilePay som betalningsmetod för de statliga ämbetsverkens försäljningsfakturor. Målet är att öka den elektroniska faktureringen och göra det lättare att uträtta ärenden hos ämbetsverken.

Pappersfakturor kan betalas genom att skanna QR-koden på fakturan med MobilePay-appen. Du kan bekvämt betala de fakturor som inkommit med Suomi.fi-meddelanden och OmaPosti genom att klicka på knappen Betala i MobilePay, varefter betalningen kan godkännas i appen med ett svep.

”Samarbetet med MobilePay stöder vårt mål att digitalisera statens försäljningsfakturering och vi hoppas att minst hälften av de utgående fakturorna inom en snar framtid ska överföras elektroniskt”, säger projektchef Kirsi Launomaa från Statskontoret. 

”Det är fantastiskt att etablera ett samarbete med MobilePay och på så sätt erbjuda mer mångsidiga betalningsmetoder till dem som uträttar ärenden hos statens ämbetsverk”, gläder sig Tomi Lappalainen, processkoordinator på Palkeet.

Ämbetsverken tar betalningsmetoden i bruk i etapper. Målet är att betalningsmetoden är i bruk för fakturering av privatkunder under nästa år. Valvira, Patent- och registerstyrelsen och Domstolsväsendet har använt betalningsmetoden sedan våren 2021.

”Antalet MobilePay-användare närmar sig snabbt två miljoner registrerade användare i Finland, så genom partnerskap med oss når statens ämbetsverk nästan hälften av befolkningen. Jag är mycket glad över vårt samarbete med statens ämbetsverk, eftersom vi på detta sätt är med och möjliggör en ännu högre elektronisk faktureringsgrad i Finland och vi gör vardagen ännu lättare för MobilePay-användare på en mer omfattande nivå, inklusive betalning av fakturor”, summerar Perttu Kröger, vd för MobilePay. 


Mer information:

Kirsi Launomaa
projektchef, Statskontoret
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi 

Tomi Lappalainen
processkoordinator, Palkeet
tomi.lappalainen@palkeet.fi 

Perttu Kröger
VD, MobilePay
perttu.kroger@mobilepay.fi 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...