Hoppa till innehåll

Kundrelationschef Petri Mäkynen: Entusiastiskt mot en gemensam framtid med Försvarsmakten

mån aug. 15 15:40:00 2022

Palkeet har tidigare producerat tjänster med datasystem som ägs av Försvarsmakten, och nu är vi på väg mot en fas där Försvarsmakten allt mer övergår till att använda system som ägs av Palkeet och till att använda statens gemensamma tjänster grundligare.

”PVHandi, som togs i bruk i mars 2020, var det första systemet som ägdes av Palkeet i Försvarsmaktens tjänsteproduktion, det andra var Nomentia Banking, som togs i bruk i november 2021. Vi avser att ta i bruk det nya resursplaneringssystemet PVERP2.0 under 2025, och från och med då är målet att Försvarsmakten i allt större utsträckning ska bli användare av statsförvaltningens gemensamma tjänster”, säger Petri.

Enligt hans åsikt har Försvarsmakten varit en stor och viktig kund för Palkeet.

”Inom Försvarsmaktens verksamhet och i vårt samarbete lyfts kundspecifika egenskaper fram, såsom en hög nivå av datasäkerhet.”

 ”När det gäller tjänsterna som Palkeet producerar är Försvarsmaktens volymer som kund stora – ett exempel på detta är antalet inköpsfakturor och lönespecifikationer – och trots detta har kundrelationens viktiga statistiska mått, såsom leveranstider och kundnöjdhet, hört till de bästa i Palkeets kundkrets. Dessutom är det dagliga samarbetet mellan Försvarsmakten och Palkeet smidigt”, gläds Petri.

”Under åren har samarbetet, tjänsterna och processerna utvecklats aktivt. Jag vill rikta ett varmt tack till Försvarsmaktens eget servicecenter och givetvis till andra som deltagit i vårt samarbete genom åren för deras aktiva och konstruktiva vilja att utvecklas.” 

”Jag utvecklar entusiastiskt och med öppet sinne en ännu mer gemensam framtid med Försvarsmakten”, beskriver kundrelationschef Petri Mäkynen sin uppfattning.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...