Skip to main content

Med Osaava mot coachande ledarskap

fre 8 feb 2019 10:45:00

Meri Laine (till vänster) och Pia Jaakkola testar Osaava.

Samtidigt tar man i bruk molntjänsten SAP SuccessFactors. Målet är att inom delområdet kompetenshantering erbjuda ett enhetligt verksamhetssätt och verktyg samt en enhetlig service för statsförvaltningen.
Med Osaava tar vi ett steg mot coachande ledarskap, där chefen och den anställda för fortlöpande dialog om målen, framgångar i arbetet, utveckling samt upprätthållande och utveckling av kompetensen.

I det första skedet tas följande funktioner i bruk:
– Målsamtal
– Utvecklingsplan
– Kompetenskartläggning
– 360-utvärdering av chefer
– Mentorskap
– Karriärplanering

Tjänsten och systemet Osaava tas i bruk vid ämbetsverken i tre steg. Den första gruppen med 23 ämbetsverk och cirka 20 000 medarbetare tar Osaava i bruk i mars 2019. För den andra gruppen, dit cirka 20 ämbetsverk preliminärt redan har anmält sig, inleds ibruktagningsprojektet i augusti 2019. Målet är att grupp 2 ska ha satts i produktion vid årsskiftet 2019–2020. I den tredje gruppen ingår de ämbetsverk vilkas produktpaket ställer högre krav på dataskyddet än standardlösningen. För dessa ämbetsverk specificeras schemat för ibruktagningen under våren 2019.Mer information:
servicechef Mari Eerikäinen eller projektchef Jukka Ihanus

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets strategi för det nya årtiondet

Förra våren började Palkeet förnya strategin med beaktande av ändringarna i verksamhetsmiljön och kundernas förväntningar. I strategiarbetet deltog både Palkeets ledningsgrupp och ...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Information genom att analysera framgångsfaktorerna hos Brottspåföljdsmyndigheten och staten

Harry Anttila har arbetat med data och analyserat information i nära samarbete med Palkeet i över tio års tid. Som specialsakkunnig vid Brottspåföljdsmyndigheten är hans viktigaste...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets nya personalchef handleder, lyssnar och skriver

Henrietta Aarnikoivu inledde arbetet som Palkeets personalchef i augusti och känner att hon lyckas då människorna runt omkring henne blir entusiastiska i arbetet, upplever att de h...

Läs mera >>