Hoppa till innehåll

Översikt av Palkeets år 2022

ons 22 mar 2023 12:26:00

År 2022 inleddes fortfarande med omfattande distansarbete och i COVID-19-pandemins efterdyningar. På våren när pandemiläget lättade fick vi för första gången på länge ses på riktigt igen på personaldagen ”Yhdessä!” (Tillsammans!). På hösten kombinerade vi distans- och närarbetets bästa sidor och började arbeta enligt en ny modell för hybridarbete.

Förändringen av det internationella världsläget förde med sig en ännu starkare satsning på kontinuitetshantering och beredskap tillsammans med såväl personalen som kunderna och samarbetspartnerna.

Vi fick bästa resultaten genom tiderna i både kundnöjdhetsenkäten och personalnöjdhetsenkäten (VMBaro). I samarbete med personalen och kunderna uppdaterade vi vår strategi och fattade ett beslut om att starta vår molnresa, där vårt mål är att alltmer övergå till molnbaserade lösningar fram till år 2030.

Såsom föregående år uppnådde Palkeet största delen av sina resultatmål. Vi riktar ett stort tack till våra kunder, intressentgrupper och personal för det gångna året.

Läs mer (bilagorna är på finska):

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...