Hoppa till innehåll

Palkeet genomför ett utvecklingsprojekt inom statens ekonomiförvaltning

mån 2 maj 2022 16:39:00

”Vi vill ytterligare effektivisera och göra ekonomiförvaltningens processer smidigare samt förbättra användarupplevelsen, och vi tror starkt på att vi uppnår vårt mål tillsammans med Fujitsu. Det är bra att börja utveckla samarbetet och partnerskap då vi vet att vi har en kunnig partner som vi kan lita på”, säger Palkeets projektchef Suvi Allan.

Tack vare projektet automatiseras rutinprocesserna ytterligare. Med ett nytt gränssnitt går det också lättare och snabbare att hitta information, analysera den och utnyttja den i systemet. Detta gör att det blir mer tid över för expertarbetet.

Inom samarbetsprojektet levererar Fujitsu systemet SAP S/4HANA för Palkeets bruk, och stödjer projektets förändringsledning under hela projektet, så att de ställda målen uppnås med tanke på processer och verksamhetssätt. Projektet genomförs i starkt samarbete med Palkeets kunder, Valtori och CGI. 

”Den offentliga förvaltningen är ett strategiskt viktigt verksamhetsområde för Fujitsu, och SAP är ett mycket viktigt kompetensområde för oss. Palkeet är en mycket välkommen partner som central aktör inom statsförvaltningen. Det är fint att kunna utnyttja vårt redan starka kunnande i SAP S/4 tillsammans med dem och att modernisera statsförvaltningens tjänster”, säger chefen för statsförvaltningen Hemminki Sääksjärvi från Fujitsu.

Samarbetet med Fujitsu började i mars 2022 och pågår till början av juni 2023, varvid det är tänkt att det nya systemet ska tas i bruk.

Projektet för utveckling av ekonomiförvaltningens system är en del av förnyandet av informationssystemet Kieku som används inom statsförvaltningen. Kiekus SAP-kärna förnyas stegvis åren 2021–2026, eftersom de gamla systemen inte längre stöds av SAP.

09.06.2022

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

I år ordnades ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar den 18 och 19 maj. Cirka 500 personer deltog i de virtuella tillställningarna på båda dagarna. Under tillställn...

09.06.2022

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

År 2021 kartlade vi behovet av ett verktyg för hantering av utbildningar hos våra kunder som använder Osaava. På basis av kartläggningen utreder vi upphandlingen av ett verktyg för...

02.06.2022

Mer systematiskt arbete och nytt lärande med hjälp av agila metoder

I slutet av 2020 introducerades fadderverksamhet med anknytning till Scrum-metoden vid Palkeet. Fadderverksamheten bygger på en agil verksamhetsmodell, där teamen arbetar tillsamma...