Hoppa till innehåll

Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan har uppdaterats

tor 17 feb 2022 10:30:00

Utgående från resultaten som registrerats i jämställdhets- och likabehandlingsplanen står det bra till hos Palkeet. Genomförandet av planen följs upp och mäts årligen, och nödvändiga åtgärder vidtas. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen gäller alla som arbetar vid Palkeet.

Anställda vid Palkeet främjar jämställdhet och likabehandling med sin egen verksamhet

Att främja jämställdhet och likabehandling är en rättighet och skyldighet för alla anställda vid Palkeet:

  • Jag ingriper i osakligt beteende då jag upptäcker det.
  • Jag diskuterar öppet i grupp om arbetsuppgifter och fördelningen av dem under ledning av chefen.
  • Jag ser till min kompetens, jag deltar i introduktioner och informationsdelning.
  • Jag behandlar mina arbetskamrater jämlikt och likvärdigt.
  • Jag kan acceptera och utnyttja olikheter som en genuin resurs i arbetsgemenskapen.
  • Jag betjänar kunder likvärdigt.
  • Jag främjar jämställdhet och likabehandling inom statsförvaltningen.

Läs mer om Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022−2023 (pdf).

04.07.2022

Tjänsten eArvode och resor gör hanteringen av arvodes- och resefakturor smidigare

Under våren har vi testat tjänsten eArvode och resor genom ett pilotförsök med fyra kunder: Institutet för hälsa och välfärd, Centralen för undersökning av olyckor, Räddningsinstit...

09.06.2022

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

I år ordnades ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar den 18 och 19 maj. Cirka 500 personer deltog i de virtuella tillställningarna på båda dagarna. Under tillställn...

09.06.2022

Det ska bli möjligt att hantera utbildningar i Osaava-systemet

År 2021 kartlade vi behovet av ett verktyg för hantering av utbildningar hos våra kunder som använder Osaava. På basis av kartläggningen utreder vi upphandlingen av ett verktyg för...