Hoppa till innehåll

Sofigate Oy har valts till leverantör för personalundersökningssystemet (VMBaro)

ons feb. 01 13:05:00 2023

Sofigate fungerar som utvecklare av systemet och erbjuder enkätmiljön med ServiceNow-plattformen. Samma välbekanta leverantör och plattform står även för servicehanteringssystemet Point. Sofigate gjorde ett positivt intryck såväl med sin starka tekniska kompetens som med sin processhanteringsförmåga i fråga om krävande helheter. Med det nya verktyget kan man bättre svara på kundernas behov och lättare införa den nya servicemodellen.

Utveckling tillsammans med kunderna

I projektet har man haft ett nära samarbete med kunderna och målbilden för reformen har också fastställts tillsammans med kunderna. Den nya lösningen möjliggör bland annat det som länge önskats: genomförande av snabbare enkäter utöver de årliga mer omfattande undersökningarna. Viktiga mål för det kommande genomförandet är förutom nya tjänster även utveckling av rapporteringen och förbättring av dess användbarhet.
”Reformen av personalundersökningstjänsten vittnar om Palkeets vilja att ta fram nya tjänster som motsvarar kundernas nya behov. Personalundersökning har identifierats som ett viktigt verktyg vid utvecklingen av personalledningen hos Palkeets kunder och hos staten. Genom att förnya tjänsten strävar vi efter att den information som erhålls genom personalundersökning ska kunna utnyttjas av kundernas på ett mångsidigare och mer användbart sätt”, säger utvecklingschef Heikki Asikainen som ansvarar för kunskapsledningstjänsterna.

Ibruktagning av den nya tjänsten

Ett pilotförsök med den nya personalundersökningslösningen genomförs tillsammans med kunderna under våren och målet är att de första ibruktagningarna inleds hösten 2023. Man planerar att ta i bruk den nya tjänsten i större utsträckning stegvis under 2024. Den nuvarande lösningen och tjänsten är i bruk åtminstone till slutet av 2023.
 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...

01.06.2023

Ledning av förändringar – den kritiska framgångsfaktorn med tanke på resultaten i transformationsprojekten

Ledning av förändringar i teknologiprojekten får ofta mindre uppmärksamhet. I många organisationer tänker man att utbildning och kommunikation just före ibruktagandet räcker för at...