Hoppa till innehåll

Tjänsten eArvode och resor gör hanteringen av arvodes- och resefakturor smidigare

mån juli 04 14:40:00 2022

Innan vi inledde pilotförsöket ordnade vi verkstäder med kunderna kring tjänsten eArvode och resor samt eBlankett. Under pilotförsöket har de förändringar som det nya verksamhetssättet medför kommit fram bra. Vi har gått igenom förändringarna med kunderna, gett anvisningar och funderat tillsammans. Syftet med pilotförsöket har varit att ta reda på om den nya verksamhetsprocessen och den blankett som skapats för tjänsten fungerar i enlighet med målen.

Tjänsten har fungerat bra ända sedan den inleddes och de kalkyler över arvodes- och resekostnadsersättningar som lämnats in via tjänsten har överförts enligt planerna genom abonnemang eller robotteknik till målsystemen. Verksamhetsprocessen för resekostnadsersättningar ändrades på basis av kundernas observationer. De tekniska mål som ställdes upp för pilotförsöket har uppnåtts.

”eArvode och resor har mött det behov som vi har lyft fram i flera år. Det är fint att man har lyckats övergå från att använda papper och e-post till en smidig process, där många överflödiga arbetsfaser har utelämnats”, berättar Hannamari Helke från Centralen för undersökning av olyckor.

Kunderna har sagt att det nya verksamhetssättet gör behandlingen av fakturor lättare och snabbare. Arvodesfakturorna sakgranskas och godkänns i tjänsten Herkkä, som liknar tjänsten Handi. Resefakturorna sakgranskas och godkänns i systemet M2, som också är bekant för många.

Du kan redan lära dig att skicka arvodes- och resefakturor med hjälp av presentationsvideorna (på finska) i extranätet Paletti.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.