Hoppa till innehåll

Upphandlingsbeslut om Palkeets och Valtoris AI-lösning har fattats

ons 29 maj 2019 15:23:00

Valtoris och Palkeets gemensamma projekt för artificiell intelligens för att förbättra kundservicen framskrider nu till genomförandeskedet.
Valtoris och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeets gemensamma projekt för en AI-lösning upphandlas hos Accenture Oy. Upphandlingsbeslutet fattades måndagen den 20 maj. Upphandlingen omfattar en AI-lösning och genomförandet av den artificiella intelligensen, tillhörande stödtjänster och expertarbete.


Lösningen med artificiell intelligens är avsedd för användning av Valtori, Palkeet och deras kunder. Med hjälp av den genomförs de planerade användningsfall som ska göra processerna och uppgifterna inom kundservicen smidigare vid Valtori och Palkeet.
Avtalet är gäller tills vidare. Besvärstiden för beslutet utgår den 3 juni 2019.


Upphandlingen genomfördes i form av en konkurrenspräglad dialog och ansökningar om deltagande togs emot fram till den 7 januari.
Härnäst kommer man att planera ett projekt för genomförandet, där man tar i bruk lösningen och bygger upp kompetensen i båda organisationerna.

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets strategi för det nya årtiondet

Förra våren började Palkeet förnya strategin med beaktande av ändringarna i verksamhetsmiljön och kundernas förväntningar. I strategiarbetet deltog både Palkeets ledningsgrupp och ...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Information genom att analysera framgångsfaktorerna hos Brottspåföljdsmyndigheten och staten

Harry Anttila har arbetat med data och analyserat information i nära samarbete med Palkeet i över tio års tid. Som specialsakkunnig vid Brottspåföljdsmyndigheten är hans viktigaste...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets nya personalchef handleder, lyssnar och skriver

Henrietta Aarnikoivu inledde arbetet som Palkeets personalchef i augusti och känner att hon lyckas då människorna runt omkring henne blir entusiastiska i arbetet, upplever att de h...

Läs mera >>