Hoppa till innehåll

Utbildningsprogrammet prestige i samarbetet genom sakkunskap ökade förtroendet för den egna sakkunskapen

mån 13 sep 2021 14:19:00

Vi genomförde ett utbildningsprogram tillsammans med Utvecklingscentret HAUS. Till programmet valdes 40 ivriga personer som har olika arbetsroller och var intresserade att utveckla sin sakkunskap. Vi sökte och fick Kaiku-utvecklingspengar av Statskontorets arbetslivstjänster som gjorde det möjligt att genomföra ett omfattande utbildningsprogram. Med hjälp av utvecklingspengarna fick vi testa en helt ny metod, det vill säga utbildning i smågrupper för att utveckla och stärka sakkunskapen för personalen som arbetar i Palkeet.

Utbildningen omfattade:

  • personliga utvecklingskartläggningar
  • gemensamma temadagar där temana var att utvecklas till expert samt välbefinnande och effektiv kommunikation.
  • Föreläsningsserie av Mikael Mantila med temat självledarskap
  • Föreläsningsserie av Filosofian Akatemia med temana gemenskap i splittrade team, emotionella färdigheter och resiliens, intern motivation och utveckling samt att leda eget arbete.
  • utbildning i smågrupper under ledning av coachen Eveliina Salonen.

Vi gjorde en enkät i början och slutet av utbildningen till deltagarna för att kunna följa upp hur de utvecklas som experter inom tre olika delområden:

  • verksamhet enligt Palkeets strategi genom att tillföra värde för samarbete
  • självledarskap
  • att arbeta som expert och välbefinnande.

På basis av enkäternas resultat utvecklade utbildningsprogrammet i synnerhet teamarbetet och nätverkandet inom Palkeet, kvaliteten på arbetets resultat och erfarenhet av att de genom sitt arbete representerar en modern och uppskattad expertorganisation. Deltagarna berättade att de bättre kan ta sig loss från arbetet på sin fritid och reflektera över sin egen verksamhet. Utbildningsprogrammet har gett deltagarna insikter om sig själv och andras verksamhet, utveckling av den yrkesmässiga självkänsla och mod att testa och delta. Även förtroendet för den egna sakkunskapen har ökat.

Deltagarna kommer även i framtiden att utmana sig själv, reflektera och upprätthålla en aktiv attityd. Vi konstaterade tillsammans vid utbildningsprogrammets avslutningstillställning att man inte behöver vara rädd för misstag. Inget förändras om vi inte modigt tar tag i saker, testar och lär oss.

Läs även bloggen av Piia Jaakkola, utvecklingschef för personalärenden: Samarbete i vardagen

15.12.2022

I Osaavas utvecklingsarbete lyssnar man på kunden och gör tillsammans

Då vi utvecklar formuläret för Osaavas prestationsutvärdering är kunderna tätt med under hela processen.

15.12.2022

FCG Finnish Consulting Group Oy har valts till leverantör av Valtiolle.fi-helheten

I projektet för förnyande av statens rekryteringshelhet har gjorts ett upphandlingsbeslut och till leverantör av Valtiolle.fi-helheten har valts FCG Finnish Consulting Group Oy.

15.12.2022

Palkeet fick erkänsla för utmärkt kundtjänst

Katri Rusi från Palkeet belönades i november av Wave – Wakaru Kundtjänstnätverket som årets 2022 service specialist. Vinnaren väljs varje år bland de personer som organisationerna ...