Hoppa till innehåll

Utvecklingsprojektet för reseprocessens verksamhetssätt inleds

ons feb. 01 12:44:00 2023

Under 2023 delar Palkeet information om god gemensam resepraxis inom staten och gör reseprocessen smidigare med ett utvecklingsprojekt. Ett pilotförsök med verksamhetsmodellen som utvecklas inleds under våren i samarbete med kunderna. I MatkustusPro-projektet eftersträvas en bättre serviceupplevelse och smidigare verksamhet i alla behandlingsskeden för rese- och kostnadsfakturor. 

”Den som reser kan göra processen kring resefakturor mycket smidigare i det skede när resan planeras och faktureras. Tillräckligt kunnande underlättar utarbetandet av rese- och kostnadsfakturor och med välgjorda resefakturor får man också snabbare pengarna på kontot. Vid kundämbetsverken blir behandlingen av fakturor framöver enhetligare och tydligare såväl inom reseförvaltningen som för godkännarna när anvisningarna grundar sig på tjänstekollektivavtalet. En bättre kvalitet på planerna och fakturorna gör godkännarens uppgift lättare. En jämn kvalitet på fakturorna och enhetliga anvisningar gör verksamheten vid Palkeets granskningstjänst snabbare och effektivare och möjliggör eventuellt även automatisering av processen i framtiden”, säger Marko Siitonen, servicechef för resetjänster, om de fördelar som projektet eftersträvar.

I pilotförsöket identifierar man god praxis och eventuella utvecklingsbehov tillsammans med kunderna genom att utnyttja Palkeets granskningstjänsts kunnande och observationer. Genomförandet av kundens utvecklingsåtgärder stöds med förbättringsförslag och man ger också hjälp med att informera om förändringarna. 

Under vårens lopp ordnas möten där man följer upp pilotförsökets framskridande och genomslag. Avsikten är att man genom pilotförsöket tar fram en bestående verksamhetsmodell för att förbättra förfarandena kring resandet. Insikterna från pilotförsöket delas med alla kunder och under hösten 2023 utvidgas verksamhetsmodellen till nya kunder. 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.