Hoppa till innehåll

Utvidgade HR-tjänster underlättar kundens vardag

ons maj 22 13:25:00 2019

Rådgivningstjänsten för löntagare ingår i Palkeets serviceutbud sedan förra hösten. För närvarande används tjänsten av ungefär 11 000 löntagare. Målet är att över 20 000 löntagare ska omfattas av tjänsten före slutet av året. Tjänsten erbjuder löntagare sakkunnigt stöd och rådgivning centraliserat.

”Rådgivningen för löntagare är avsedd för alla lön- och arvodestagare vid ämbetsverket och omfattar introduktion, rådgivning och handledning i ärenden som berör löntagarens egen anställning och lön. Rådgivningen och handledningen kan exempelvis gälla frånvaro, semestrar, tidshantering, avslutande av en anställning eller löneräkning. Det är lätt för kunderna att ta denna tilläggstjänst i bruk. Tjänsten bygger på att Palkeet har en överblick över löntagarens uppgifter och de olika skedena av karriären”, säger servicechef Marko Siitonen som ansvarar för tjänsten.  

Naturresursinstitutet har bra erfarenheter
av rådgivningstjänsten för löntagare

Under personalförvaltningens kontaktpersonsdagar i början av maj fick vi höra Naturresursinstitutets erfarenheter av införandet av rådgivningstjänsten för löntagare.  


Specialsakkunnig Teemu Räsänen (på bilden) berättade att behovet av tjänsten blev akut när två personalsakkunniga skulle gå i pension och inga nyanställningar skulle göras till någondera av deras positioner. Trots ändringarna ville man behålla servicens kvalitet och tillgänglighet oförändrad. Här kom Palkeets tjänst väl till pass.
Naturresursinstitutet har bland annat många forskare med ett mycket rörligt arbete. Det innebar utmaningar för både kommunikation och instruktioner. En särskild utmaning var det rätt så stora antalet utländska medarbetare som behöver instruktioner på engelska.  


Införandet av tjänsten bereddes noggrant och personalen informerades om den på bred front. Teemu konstaterade också att ämbetsverkets egna instruktioner spelar en viktig roll för att ibruktagandet ska lyckas.  


Avlärning från det gamla
viktigt i kundorganisationer


Det är viktigt att lära sig av med de gamla verksamhetssätten för att tjänsten ska kunna utnyttjas till fullo och för att resurserna ska kunna fördelas korrekt. Det gäller både personalen och de personalsakkunniga , konstaterar Teemu.
Teemu berättade också hur de personalsakkunniga tidigare hade skötte mångt och mycket för de anställda och hur man nu skulle instruera dem att agera självständigt. Skattekortsshowen vid årsskiftet blev en räddning, i och med att personalen på grund av den var tvungen att ta kontakt med Palkeet. Ända från införandet av tjänsten har det dessutom varit viktigt att ingen ska få råd under bordet utan att alla anställda uppmanas att själva ta kontakt med Palkeet.  Man kommunicerade om tjänsten till personalen även efter införandet för att den nya praxisen ska hållas i minnet.

Personalen är nöjd

Telefontjänsten som ingår i rådgivningstjänsten för löntagare är av högsta värde för personal som sällan sitter vid kontorsbordet. Allt som allt hjälpte införandet av rådgivningstjänsten oss att hålla servicenivån oförändrad. Även personalens nöjdhet är fortsatt på en god nivå , konstaterade Teemu. Även de personalsakkunnigas arbetsbörda underlättades på önskat sätt.


Fler tjänster i Palkeets
utbud av HR-tjänster 


Hösten 2019 utvidgas servicen ytterligare med tilläggstjänster för chefer och HR-sakkunniga. Tjänsten ger mervärde och information till stöd för chefsarbetet och underlättar det administrativa arbetet. Du får tillgång till en sakkunnig, aktuell och kostnadseffektiv tjänst som stöd för cheferna och de HR-sakkunniga i din organisation. Då har de också mera tid på sig till andra sakkunniguppgifter. Tjänsten är snabbt tillgänglig via moderna servicekanaler (exempelvis chatten) under tjänstetid varje vardag under året , berättar Marko Siitonen om tjänsten som testas just nu. Pilotförsök genomförs vid Naturresursinstitutet, Utrikespolitiska institutet och Palkeet. Den nya tilläggstjänsten finns i serviceutbudet från och med den 1 oktober 2019.
Dessutom börjar vi pilottesta den övergripande HR-tjänsten med en kund hos Palkeet från och med den 1 juni 2019. I tjänsten pilottestas en verksamhetsmodell som skräddarsys enligt respektive kunds behov och där uppgifterna för kundämbetsverkets HR-sakkunniga utförs vid Palkeet. Vi förhandlar också om möjligheten att börja producera tjänsten med ett par kunder. Tjänsten görs tillgänglig i större utsträckning nästa år , konstaterar Marko.
Ta kontakt med din kundchef för en närmare presentation av de nya tilläggstjänsterna.

 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.