Hoppa till innehåll

Videointervjuer ger en ny dimension till rekryteringen

fre juni 08 11:22:00 2018

"Jag anser att mervärdet med videointervjuer är att vi når allt fler personer som ska intervjuas på ett enkelt sätt och får en uppfattning om de sökande redan före de egentliga intervjuerna”, summerar personalförvaltningsexperten Heli Mäkinen vid Befolkningsregistercentralen. Vi bad BRC ge feedback på användningen av videointervjuer.

Hur har ni utnyttjat videointervjutjänsten i era rekryteringar, ersätter den några intervjuer?

”Vi har använt videointervjun som ett verktyg som ger mervärde. Den ersätter inte andra intervjuer men ger en möjlighet att få en mera personlig uppfattning om en större skara sökande.”

Var det svårt att använda tjänsten?

”Det var väldigt lätt att ta RecRight i bruk. Vi behövde bara ta kontakt med Palkeet och sedan registrera oss i tjänsten. Tjänsten är enkel att använda, så man kan använda sig av den i rekryteringen genast utan några separata utbildningar i ibruktagande och har man frågor, kan man vända sig till RecRights HelpDesk.”

I hurdana rekryteringar använde ni videor?

”Vi har använt videorekrytering vid bland annat rekryteringen av en personalchef, en personalplanerare och kommunikationsexperter. Vi planerar rekryteringarna alltid på förhand och tänker noggrant för varje rekrytering om en videointervju ger mervärde eller inte.”

”Videointervjuer passar bra i sådana rekryteringar där antalet sökande kan antas vara högt – genom att använda oss av videointervjun når vi en större skara sökande på ett enkelt sätt och får en uppfattning om de sökande redan före egentliga intervjuer. På så sätt kan vi endast kalla de sökande till en personlig intervju som även utifrån sina videosvar bäst motsvarar sökprofilen.”

När lönar det sig att använda videotjänsten?

”I rekryteringar där antalet sökande antas vara högt eller om en videointervju annars lämpar sig för till exempel den lediga uppgiftens karaktär. Videon ger en god uppfattning om den sökandes sociala färdigheter och förmåga att uppträda, såvida de är viktiga i den lediga uppgiften.”

Skulle du rekommendera videointervjun för andra ämbetsverk?

”Absolut! Videointervjun ger rekryteringen en ny dimension när du inte bara läser ansökningar utan kan lära känna flera personer som ska intervjuas på ett djupare plan. Vi har också fått positiv respons från dem som deltagit i videointervjuer. De sökande upplever att det här är ett nytt, modernt sätt att rekrytera och att de har möjlighet att berätta mer om sig själva och skilja sig från mängden jämfört med bara ansökan.”

Videor är en del av dagens rekrytering, och Palkeet har ingått ett avtal med MobileCV Oy om användning av videointervjutjänsten RecRight. RecRight är ett användarvänligt rekryteringsverktyg som underlättar användningen av videor i olika skeden av rekryteringen. Du kan ta tjänsten enkelt i bruk antingen som en del av Palkeets rekryteringstjänst eller genom att själv göra videointervjuer. Palkeet fakturerar kundämbetsverken för användningen av tjänsten. En videointervju kostar 295,00 €/rekrytering (+ moms 24 %). För mer information om verktyget skicka e-post till

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.