Hoppa till innehåll

Osaavas upphandling av utbildningsadministration framskrider

ons okt. 19 09:52:00 2022

”Med verktyget för utbildningsadministration kan man bland annat anmäla sig till utbildningar, hantera deltagarantal, godkänna utbildningar, rikta dem till vissa personer samt ge olika rapporter”, berättar Piia Kokkonen, projektchef för upphandlingsprojektet.

Enkät om kundernas deltagande i ibruktagandet har skickats

Det som är aktuellt i projektet just nu är att säkerställa kundernas deltagande och marknadsdialog med möjliga leverantörer.

”Vi har skickat en enkät till de kunder som använder Osaava om deltagande i ett gemensamt ibruktagande i slutet av 2023. I slutet av oktober får vi veta hur många kunder som deltar. Konkurrensutsättningen har förberetts sedan våren, och vi är nu i marknadsdialogskedet”, summerar Piia.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.