Hoppa till innehåll

Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan har uppdaterats

tor 17 feb 2022 10:30:00

Utgående från resultaten som registrerats i jämställdhets- och likabehandlingsplanen står det bra till hos Palkeet. Genomförandet av planen följs upp och mäts årligen, och nödvändiga åtgärder vidtas. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen gäller alla som arbetar vid Palkeet.

Anställda vid Palkeet främjar jämställdhet och likabehandling med sin egen verksamhet

Att främja jämställdhet och likabehandling är en rättighet och skyldighet för alla anställda vid Palkeet:

  • Jag ingriper i osakligt beteende då jag upptäcker det.
  • Jag diskuterar öppet i grupp om arbetsuppgifter och fördelningen av dem under ledning av chefen.
  • Jag ser till min kompetens, jag deltar i introduktioner och informationsdelning.
  • Jag behandlar mina arbetskamrater jämlikt och likvärdigt.
  • Jag kan acceptera och utnyttja olikheter som en genuin resurs i arbetsgemenskapen.
  • Jag betjänar kunder likvärdigt.
  • Jag främjar jämställdhet och likabehandling inom statsförvaltningen.

Läs mer om Palkeets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022−2023 (pdf).

02.05.2022

Palkeet genomför ett utvecklingsprojekt inom statens ekonomiförvaltning

Palkeet har i samarbete med Fujitsu Finland kommit överens om ett utvecklingsprojekt inom ekonomiförvaltning där man strävar efter en övergripande reform med hjälp av den nya tekno...

22.04.2022

Datasäkerhetschef Toni Kirjalainen: Datasäkerhet redan i planeringsskedet

Gruppen Datasäkerhet och dataskydd inom Palkeet fick förstärkning i februari, när datasäkerhetschef Toni Kirjalainen inledde sitt arbete i S:t Michel. Tack vare sin bakgrund är han...

22.04.2022

Antalet inköpsfakturor som hanteras av artificiell intelligens ökar

Projektet för kontering av inköpsfakturor genom att utnyttja artificiell intelligens (AI) avslutades när det sista skedet togs i produktion den 22 mars. Den artificiella intelligen...