Hoppa till innehåll

Så här skickar du krypterad e-post till Palkeet

ons 29 maj 2019 15:45:00

Krypterad e-post behövs när man vill skicka konfidentiellt material, till exempel dokument som innehåller personuppgifter, såsom skattekort eller matrikelutdrag.

Länken till den krypterade e-posten är https://turvaposti.palkeet.fi/.  Det är enkelt att skicka nytt meddelanden och gränssnittsspråket kan bytas till svenska eller engelska. När du vill skicka e-post till servicecentret på ett säkert sätt ska du först registrera din e-postadress som avsändare av krypterad e-post.
Till ett krypterat e-postmeddelande kan fogas upp till 700 Mb i bilagor.

Mottagaren kan svara med krypterad e-post, vilket gör det enkelt att till exempel kommentera inkomna dokument. När du får krypterad e-post från Palkeet får du ett konfidentiellt meddelande om det inkomna e-postmeddelandet per e-post.

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets strategi för det nya årtiondet

Förra våren började Palkeet förnya strategin med beaktande av ändringarna i verksamhetsmiljön och kundernas förväntningar. I strategiarbetet deltog både Palkeets ledningsgrupp och ...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Information genom att analysera framgångsfaktorerna hos Brottspåföljdsmyndigheten och staten

Harry Anttila har arbetat med data och analyserat information i nära samarbete med Palkeet i över tio års tid. Som specialsakkunnig vid Brottspåföljdsmyndigheten är hans viktigaste...

Läs mera >>

01.10.2020

Ajankohtaista kuva

Palkeets nya personalchef handleder, lyssnar och skriver

Henrietta Aarnikoivu inledde arbetet som Palkeets personalchef i augusti och känner att hon lyckas då människorna runt omkring henne blir entusiastiska i arbetet, upplever att de h...

Läs mera >>