Hoppa till innehåll

Sofigate Oy har valts till leverantör för personalundersökningssystemet (VMBaro)

ons feb. 01 13:05:00 2023

Sofigate fungerar som utvecklare av systemet och erbjuder enkätmiljön med ServiceNow-plattformen. Samma välbekanta leverantör och plattform står även för servicehanteringssystemet Point. Sofigate gjorde ett positivt intryck såväl med sin starka tekniska kompetens som med sin processhanteringsförmåga i fråga om krävande helheter. Med det nya verktyget kan man bättre svara på kundernas behov och lättare införa den nya servicemodellen.

Utveckling tillsammans med kunderna

I projektet har man haft ett nära samarbete med kunderna och målbilden för reformen har också fastställts tillsammans med kunderna. Den nya lösningen möjliggör bland annat det som länge önskats: genomförande av snabbare enkäter utöver de årliga mer omfattande undersökningarna. Viktiga mål för det kommande genomförandet är förutom nya tjänster även utveckling av rapporteringen och förbättring av dess användbarhet.
”Reformen av personalundersökningstjänsten vittnar om Palkeets vilja att ta fram nya tjänster som motsvarar kundernas nya behov. Personalundersökning har identifierats som ett viktigt verktyg vid utvecklingen av personalledningen hos Palkeets kunder och hos staten. Genom att förnya tjänsten strävar vi efter att den information som erhålls genom personalundersökning ska kunna utnyttjas av kundernas på ett mångsidigare och mer användbart sätt”, säger utvecklingschef Heikki Asikainen som ansvarar för kunskapsledningstjänsterna.

Ibruktagning av den nya tjänsten

Ett pilotförsök med den nya personalundersökningslösningen genomförs tillsammans med kunderna under våren och målet är att de första ibruktagningarna inleds hösten 2023. Man planerar att ta i bruk den nya tjänsten i större utsträckning stegvis under 2024. Den nuvarande lösningen och tjänsten är i bruk åtminstone till slutet av 2023.
 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.