Hoppa till innehåll

Strategisk processtyrning gör målen till framtiden

mån 1 apr 2019 15:16:00

Som bakgrund till lösningarna behövs utredningar, diskussioner och konsekvensbedömning, vilka i Palkeet utförs av
utvecklingscheferna Minna Korpela och Markku Kivioja som ansvarar för den strategiska processtyrningen. ”Tillsammans med finansministeriet och kunderna ser vi i vilken riktning och med vilka lösningar vi vill gå vidare.”
 
Just nu fokuserar Minna och Markku på beredningen av målet för ekonomi- och personalförvaltningen som sträcker sig fram till år 2026. ”Det är nästan omöjligt att se tio år framåt i tiden, men vi måste åtminstone kunna bedöma vilka förändringskrafter som är långvariga och avgörande. Vi funderar på lösningar som överensstämmer med huvudtrenderna inom ekonomi- och personalförvaltningen.”

Redskap för arbete i förändring

Palkeets uppgift är att erbjuda arbetsredskap för förändringarna i arbetet. Inom ekonomiförvaltningen digitaliseras upphandlingarna och utvecklas koncernredovisningen för tillfället i samarbete med Statskontoret. Inom personalförvaltningen i sin tur stöds reformen av ledarskapskulturen med hjälp av tjänsten Osaava.
 
Samtidigt håller man ett öga på utvecklingen utanför det egna kärnområdet: När man inom statsförvaltningen planerar stora systemprojekt eller funktionella projekt förutser utvecklingscheferna projektens eventuella inverkan på ekonomi- och personalförvaltningens lösningar.
 
Man måste även fundera på hur väl lagstiftningen hänger med i digitaliseringen.
”Till statsförvaltningens natur hör en stark tilltro till att följa regler och till att de är rättvisa och trygga. Ur utvecklingssynpunkt skulle det dock kunna finnas ett behov av att mildra bestämmelserna. Saker och ting skulle fortsättningsvis kunna göras lika bra och omsorgsfullt, även om tillvägagångssätt som avviker från nuvarande vore möjliga”, funderar Markku.

Arbetslivserfarenhet ger perspektiv

Vid strategiskt utvecklingsarbete måste perspektivet vara brett såväl vertikalt som horisontellt. Därför är Markku och Minna tacksamma för sina mångsidiga arbetslivserfarenheter. ”Jag är glad att jag har fått utföra många olika typer av uppgifter på alla nivåer och dessutom skaffa mig tillräckligt med förståelse av systemen och erfarenhet av kundarbete. Jag har även nytta av min förhandlingsförmåga, när det krävs kompromisser mellan många olika synsätt och man samtidigt ska få beslut till stånd.””Saker och ting måste förstås på såväl hög som lägre nivå, men man får inte glömma de grundläggande sakerna”, betonar Minna. ”När jag först anställdes av staten för tolv år sedan började man övergå från manuell till digital hantering. Tänk hur mycket vi har åstadkommit sedan dess!”

Du kan träffa Minna och Markku vid statsförvaltningens gemensamma evenemang och i forumen för deras sektorer. ”Vi vill finnas tillgängliga för kunderna, så tveka inte att kontakta oss”, uppmanar Minna och Markku.

17.12.2021

Enklare prestationsbedömning med Osaava

Kompetenstjänsterna kompletteras med en möjlighet att skapa en blankett för prestationsbedömning i Osaava. Vid Palkeet har blanketten nyss införts. Vid Myndigheten för digitaliseri...

14.12.2021

Kontinuerlig utveckling av system – smidigt och transparent

Genom kontinuerlig utveckling av statens gemensamma system för ekonomi- och personaladministration strävar man efter att skapa system som betjänar användaren och uppfyller exempelv...

14.12.2021

I reformen av personalundersökningarna lyfts ämbetsverkens behov fram med hjälp av en kundgrupp och en kundenkät

I år har Palkeet och kundämbetsverken gått samman för att tillsammans definiera ett gemensamt mål för utvecklingen av statens personalundersökningar och tjänsterna för arbetshälsa ...