Hoppa till innehåll

Tillförlitlighet och flexibla arbetssätt – Vid Palkeet är målet med hybridarbete att göra produktionen av tjänster och Palkeet-anställdas vardag smidigare

fre okt. 21 12:46:00 2022

Palkeet har verksamhetsställen i Joensuu, Helsingfors, Tavastehus, S:t Michel och Björneborg, vilket innebär att vi redan var vana vid användning av olika distansarbetsverktyg redan före coronapandemin. Som organisation med flera verksamhetsställen är det särskilt viktigt för oss att vi även i fortsättningen kan erbjuda mångsidiga möjligheter för organisering av arbetet. Med flexibla arbetssätt strävar vi efter att säkerställa vår grundläggande uppgift, det vill säga smidig produktion av ekonomi- och personaltjänster, oberoende av plats.

Som arbetsgivare vill vi främja arbete vid flera verksamhetsställen, ett så flexibelt sätt att arbeta på som möjligt samt säkerställa att vi på Palkeet även i fortsättningen har de bästa experterna till vårt förfogande. Den långa undantagstiden och det tidigare distansarbetet har påvisat att vårt arbete fungerar smidigt också på distans. Under coronatiden ökade totalresultatet för vår arbetsnöjdhet inom distansarbete, chefsarbetet fick alltjämt ett mycket bra betyg och även kundnöjdheten har hållits på en god nivå. 

Vi litar på varandra och på att alla är den bästa experten på sitt eget arbete samt på hur vi uppnår målen.

För att säkerställa gemenskapligheten och välbefinnandet arbetar vi fortfarande även mycket på plats. Till kontoret kan man komma alltid när man vill, men minst fyra dagar per månad. Vi strävar efter att utveckla vår arbetsmiljö så att den allt bättre stöder våra gemensamma möten på kontoret. Som praxis är det även bra att komma överens i teamen och med den närmaste chefen om vilka arbeten som är bäst att utföra på kontoret, hur vi organiserar vårt arbete och gemensamma möten och när alla själva kan välja var de vill arbeta.

Vid distansarbete är det lättare att förläga arbetsdagarna och dagarna kan också obemärkt bli väldigt långa, då arbetssuget så att säga tar över. Ur perspektivet för arbetshälsa och ork i arbetet är det också viktigt att förmå sig själv att avsluta intressanta uppgifter i tid och även ge tid till familjen och hobbyer.  Mängden distansmöten kan kännas överväldigande för experterna och för att svara på denna utmaning har vi kommit överens om en gemensam mötespraxis, enligt vilken bland annat fredagseftermiddagar är mötesfri arbetstid.

Hybridarbetet har fått ett positivt mottagande av personalen, då det medför flexibilitet i vardagen, tidsbesparing i arbetsresor samt bättre möjlighet att anpassa egna ärenden och familjevardagen vid sidan av arbetet.

Författare Mari Eerikäinen arbetar som chef vid Palkeets HR- och kommunikationsenhet.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.