Hoppa till innehåll

Tjänsten eArvode och resor gör hanteringen av arvodes- och resefakturor smidigare

mån 4 jul 2022 14:40:00

Innan vi inledde pilotförsöket ordnade vi verkstäder med kunderna kring tjänsten eArvode och resor samt eBlankett. Under pilotförsöket har de förändringar som det nya verksamhetssättet medför kommit fram bra. Vi har gått igenom förändringarna med kunderna, gett anvisningar och funderat tillsammans. Syftet med pilotförsöket har varit att ta reda på om den nya verksamhetsprocessen och den blankett som skapats för tjänsten fungerar i enlighet med målen.

Tjänsten har fungerat bra ända sedan den inleddes och de kalkyler över arvodes- och resekostnadsersättningar som lämnats in via tjänsten har överförts enligt planerna genom abonnemang eller robotteknik till målsystemen. Verksamhetsprocessen för resekostnadsersättningar ändrades på basis av kundernas observationer. De tekniska mål som ställdes upp för pilotförsöket har uppnåtts.

”eArvode och resor har mött det behov som vi har lyft fram i flera år. Det är fint att man har lyckats övergå från att använda papper och e-post till en smidig process, där många överflödiga arbetsfaser har utelämnats”, berättar Hannamari Helke från Centralen för undersökning av olyckor.

Kunderna har sagt att det nya verksamhetssättet gör behandlingen av fakturor lättare och snabbare. Arvodesfakturorna sakgranskas och godkänns i tjänsten Herkkä, som liknar tjänsten Handi. Resefakturorna sakgranskas och godkänns i systemet M2, som också är bekant för många.

Du kan redan lära dig att skicka arvodes- och resefakturor med hjälp av presentationsvideorna (på finska) i extranätet Paletti.

06.04.2023

Ansvarsrapportering för år 2022

Vi gör i Palkeet den årliga ansvarsrapporteringen enligt Statskontorets rekommendationer. Den första ansvarsrapporteringen gjordes för år 2021. Vid rapporteringen för år 2022 kunde...

22.03.2023

Översikt av Palkeets år 2022

Året 2022 var ett exceptionellt år liksom även de två åren innan. Året rymde bland annat COVID-19 pandemin och återgången därefter till ett nytt normalt liv, och till förändringen ...

20.03.2023

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för ekonomi och upphandlingar-enheten

Ingrid Airaksinen-Pejak börjar som chef för enheten för ekonomi och upphandlingar (Palkeet) den 11 april 2023. Ingrid har en mångsidig bakgrund inom både den privata och den offent...