Hoppa till innehåll

Turvis på besök: utbyte av erfarenheter av robotik med Norge

fre mars 20 09:29:00 2020

Lins bedömning är att finländarna ligger före sina norska kollegor när det kommer till robotik. Telefonappar har de däremot tagit i bruk snabbare och i högre grad än vi i Finland har gjort. Med en och samma app kan man betala en resefaktura, stämpla in eller ut, ansöka om semester eller höja sin skattesats.

I Norge får de statliga ämbetsverken välja själv huruvida de ska bli kunder hos servicecentret, och ändå är cirka 87 procent av ämbetsverken kunder där. Norges servicecenter är Lins första riktiga arbetsplats efter att hon utexaminerades från universitetet 2015. Med yrkesbeteckningen Higher Executive Officer har hon bland annat löne-, reseersättnings- och arvodeskörningar på sitt bord. Sådana körningar görs omkring sju gånger per månad.
Vid sidan om sitt eget jobb håller Lin på att utveckla robotiken. Hon söker de bästa lösningarna på hur man kan automatisera löneadministrationens processer och ”övervakar” robotarnas arbete.
”Våra processer inom löneadministrationen är mycket annorlunda än de här på Palkeet. Vi har så gott som allt i SAP; här används mycket integration i olika system.”
Norrmännen har inget digiteam ännu, enbart enskilda medarbetare som ägnar sig åt robotik på deltid, och man tvingas tävla med oljeindustrin om IT-proffsen.

Även om de nordiska länderna ligger mycket nära varandra kulturellt, uppdagades intressanta skillnader mellan Finland och Norge i fråga om arbetslivspraxis.
”Arbetsdagens längd är 7 timmar och 45 minuter för norrmännen, men lunchrasten på 20 minuter ingår i arbetstiden. Från mitten av maj till mitten av september tillämpas sommararbetstid på 7 timmar (inklusive lunchrast)”, berättar Lin.

En annan kulturell skillnad gäller distansarbete, som egentligen inte idkas vid Norges servicecenter. Lin berättar att hon bara jobbar hemifrån några gånger om året.
Den största skillnaden till norrmännens arbetssätt är antalet Skypemöten – att man en stor del av dagen sitter ensam på sin egen plats med lurar för öronen.
”Vi har Skypemöten ett par gånger om året.  Det beror på att hela löneadministrationsteamet jobbar på samma plats i Stavanger, så vi ser varandra dagligen.”
”Kunderna träffar vi hos oss, eller ofta besöker vi dem för några dagar för att så att säga utbilda dem över axeln.”

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...

18.10.2023

Uppdateringar av vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster 2023 har blivit färdiga

Det har gjorts uppdateringar i vägkartan över utvecklingen av statens gemensamma ekonomi- och personalförvaltningstjänster med tyngdpunkten i projektens lägesbilder.