Hoppa till innehåll

Omfattande och effektiva ekonomitjänster

Palkeet erbjuder sina kunder omfattande och effektiva elektroniska ekonomitjänster. Bastjänsterna erbjuds till alla kunder i enlighet med statsförvaltningens anvisningar och verksamhetssätt. Tilläggstjänster kan beställas separat och man kommer alltid överens om dem i samarbete med kunden.

Utgiftshantering

Fördelar för kunderna

 • Effektiv och automatiserad process för utgiftshantering
 • Möjlighet att föra över manuell kontering av utgiftsverifikat till Palkeet
 • Hög andel av elektroniska fakturor
 • Kontinuerlig utveckling:
  • Förkortning av processens genomloppstider
  • Ökning av användbarhet
  • Robotiserad processautomation ger tjänsten effekt och kvalitet

Bastjänster

 • Underhåll av basuppgifter
 • Hantering av utgiftsverifikat
 • Debitering
 • Hantering av kontoutdrag över utgifter

Tilläggstjänster

 • Kontering av utgiftsverifikationer
Inkomsthantering

Fördelar för kunderna

 • Effektiv och automatiserad hantering av försäljningsfakturering och -reskontra
 • Sändning av fakturor som e-fakturor till mottagarna
 • Kontinuerlig utveckling:
  • Smidigare process med hjälp av automation
  • Utnyttjande av robotiserad processautomation
  • Mer kostnadseffektiv tjänsteproduktion

Bastjänst

 • Underhåll av basuppgifter
 • Försäljningsfakturering
 • Hantering av kontoutdrag över inkomster ja hantering av betalningar
 • Hantering av försäljningsreskontra
 • Övervakning av fordringar ja indrivning

Tilläggstjänster

 • Försäljningsfakturering utifrån manuell faktureringsbegäran med undantag av avtalsfakturering
 • Brådskande fakturering
Bokföring

Fördelar för kunderna

 • Förnyad tjänstemodell
  • en utsedd bokförare ansvarar för det dagliga samarbetet
  • regelbundna möten med kunden
 • Möjlighet att föra över utförandet av anteckningsverifikat till Palkeet
 • Kundspecifikt överenskomna innehållskontroller av bokföring

Bastjänster

 • Underhåll av uppföljningsobjekt
 • Upprätthållande av interna budgetar
 • Huvudbokföring
 • Bokföring av anläggningstillgångar
 • Bokslut
Resor

Fördelar för kunderna

 • Ökning av kvittolösa transaktioner/ännu mindre hantering av kvitton
 • Ökning av automationsgrad
 • Ökning av systemets användbarhet
 • Ökning av mobilanvändning
 • Möjlighet att koncentrera sig på rese- och kostnadshanteringens övriga uppgifter
 • En enhetlig och jämlik tjänst för användarna

Bastjänster

 • Hantering av rese- och kostnadsräkningar
 • Hantering av Europeiska rådets reseersättningar

Tilläggstjänster

 • Hantering av utomstående resenärers reseräkningar
 • Kontroll av kostnadsräkningar