Hoppa till innehåll

Lättillgängliga experttjänster

Palkeet erbjuder sina kunder lättillgängliga experttjänster som bland annat innehåller rapporteringstjänster och utbildningstjänster. Bastjänsterna erbjuds till alla kunder i enlighet med statsförvaltningens anvisningar och verksamhetssätt. Tilläggstjänster kan beställas separat och man kommer alltid överens om dem i samarbete med kunden.

Rapporteringstjänster

Rapporteringstjänsten stöder användningen av Kiekus rapporteringsmoduler och produktionen av rapporter. Dessutom omfattar rapporteringstjänsten de rapporter som överenskoms med kunden samt en introduktion.

Med hjälp av rapporteringstjänsten

  • kan du överföra alla rapporteringsrelaterade aktiviteter till Palkeet
  • får du professionellt stöd för användning av rapporter » du kan koncentrera dig på att utnyttja rapporterna i planeringen och ledningen av din egen verksamhet

Bastjänster:

  • rapporteringsstöd
  • rapportering
Analystjänsterna

Analystjänsterna bygger på data från ekonomi- och personalförvaltningen som kan berikas med andra data kunden har. Tjänsten får fyra moduler: analytikertjänster, självserviceanalys, standardanalyser och datagränssnitt.

Analytikertjänsten är tillgänglig som den första av dessa. Genom den ställer Palkeet sina experters kompetens till kundens tjänst. Palkeets dataanalytiker hittar tillsammans med kunden svar på kundens olika informationsbehov.

Projekttjänster

Projekttjänsten kan beställas som tilläggstjänst. Tjänstens innehåll och leveransvillkoren fastställs i ett separat avtal mellan kunden och servicecentret.