Hoppa till innehåll

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

tor 9 jun 2022 13:40:00

På ekonomiförvaltningens kontaktpersondagar fick Statskontorets sakkunniga ordet, då de i början av dagen gav en översikt över statens bokslut för år 2021. Senare på dagen fick man också höra om onlinebetalning och tjänsten suomi.fi-betalningar, som håller på att förnyas. Under dagen tog man också en titt på Ä-studion, där Satu Pentikäinen och Tomi Lappalainen från Palkeet samt Jouko Kirppu från Fujitsu diskuterade ekonomiförvaltningens utvecklingsprojekt Ässä. Aktuella frågor kring Handi-tjänsten behandlades denna gång i form av nyheter då stjärnreportrarna Mari Kaari och Kati Willman rapporterade om tjänstens aktuella ärenden, utan att glömma rundis. 

Under personalförvaltningens kontaktpersondagar diskuterade man i synnerhet om den nya ePalkkio och resor-tjänsten, upphävandet av matrikellagen samt om familjeledighetsreformen, som presenterades av Tanja Mikkonen och Maj Sundberg från finansministeriet samt Tuire Tuominen från Palkeet. Dessutom fick man höra mycket aktuellt bland annat om HRM-tjänsterna, Osaava och framskridande av rekryteringsprojektet. Tiia Vahvelainen och Erika Palm uppmuntrade också publiken att fundera på hur en rekryteringsupplevelse inom statsförvaltningen ser ut i framtiden. 

Nya tjänster presenterades i fråga om såväl resor, smart automation som rapportering inom ledningen. Tuovi Merkkiniemi från Nödcentralsverket och Markku Kivioja från Statens ekonomiska forskningscentral berättade sina erfarenheter av de nya resetjänsterna. De intervjuades av servicechef Ellen Tullinen.

Deltagarna gav positiv respons om tydliga sakhelheter, sakkunniga talare och det virtuella genomförandet, vilket gjorde det möjligt att delta till exempel endast i sådana delar som man var intresserad av. ”De stora deltagarantalen vid båda tillställningarna visar att det finns behov av att ordna motsvarande tillställningar även i framtiden”, gläder sig Minna Korpela, som ansvarar för ekonomitjänsterna.  I fråga om framtida tillställningar önskade deltagarna att tekniken skulle utvecklas och interaktiviteten ökas samt att tillställningarna skulle innehålla flera presentationer kring vardagliga arbetsuppgifter samt belysande exempel. ”Vi utvecklar gärna tillställningarna så att de stöder vardagsarbetet ännu mer”, berättar Soile Röppänen, som fungerade som ledare för personalförvaltningens kontaktpersonsdag.  

Inspelningar av tillställningarna och presentationsmaterial finns tillgängliga för våra kunder i Paletti-extranätet.

15.12.2022

I Osaavas utvecklingsarbete lyssnar man på kunden och gör tillsammans

Då vi utvecklar formuläret för Osaavas prestationsutvärdering är kunderna tätt med under hela processen.

15.12.2022

FCG Finnish Consulting Group Oy har valts till leverantör av Valtiolle.fi-helheten

I projektet för förnyande av statens rekryteringshelhet har gjorts ett upphandlingsbeslut och till leverantör av Valtiolle.fi-helheten har valts FCG Finnish Consulting Group Oy.