Hoppa till innehåll

Från automation till Ä-studion – Massor med aktuella ärenden på ekonomi- och personalförvaltningens kontaktpersondagar

tors juni 09 13:40:00 2022

På ekonomiförvaltningens kontaktpersondagar fick Statskontorets sakkunniga ordet, då de i början av dagen gav en översikt över statens bokslut för år 2021. Senare på dagen fick man också höra om onlinebetalning och tjänsten suomi.fi-betalningar, som håller på att förnyas. Under dagen tog man också en titt på Ä-studion, där Satu Pentikäinen och Tomi Lappalainen från Palkeet samt Jouko Kirppu från Fujitsu diskuterade ekonomiförvaltningens utvecklingsprojekt Ässä. Aktuella frågor kring Handi-tjänsten behandlades denna gång i form av nyheter då stjärnreportrarna Mari Kaari och Kati Willman rapporterade om tjänstens aktuella ärenden, utan att glömma rundis. 

Under personalförvaltningens kontaktpersondagar diskuterade man i synnerhet om den nya ePalkkio och resor-tjänsten, upphävandet av matrikellagen samt om familjeledighetsreformen, som presenterades av Tanja Mikkonen och Maj Sundberg från finansministeriet samt Tuire Tuominen från Palkeet. Dessutom fick man höra mycket aktuellt bland annat om HRM-tjänsterna, Osaava och framskridande av rekryteringsprojektet. Tiia Vahvelainen och Erika Palm uppmuntrade också publiken att fundera på hur en rekryteringsupplevelse inom statsförvaltningen ser ut i framtiden. 

Nya tjänster presenterades i fråga om såväl resor, smart automation som rapportering inom ledningen. Tuovi Merkkiniemi från Nödcentralsverket och Markku Kivioja från Statens ekonomiska forskningscentral berättade sina erfarenheter av de nya resetjänsterna. De intervjuades av servicechef Ellen Tullinen.

Deltagarna gav positiv respons om tydliga sakhelheter, sakkunniga talare och det virtuella genomförandet, vilket gjorde det möjligt att delta till exempel endast i sådana delar som man var intresserad av. ”De stora deltagarantalen vid båda tillställningarna visar att det finns behov av att ordna motsvarande tillställningar även i framtiden”, gläder sig Minna Korpela, som ansvarar för ekonomitjänsterna.  I fråga om framtida tillställningar önskade deltagarna att tekniken skulle utvecklas och interaktiviteten ökas samt att tillställningarna skulle innehålla flera presentationer kring vardagliga arbetsuppgifter samt belysande exempel. ”Vi utvecklar gärna tillställningarna så att de stöder vardagsarbetet ännu mer”, berättar Soile Röppänen, som fungerade som ledare för personalförvaltningens kontaktpersonsdag.  

Inspelningar av tillställningarna och presentationsmaterial finns tillgängliga för våra kunder i Paletti-extranätet.

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...