Hoppa till innehåll

Intressanta kundinlägg och aktuella ärenden vid kontaktpersondagar

tis maj 23 07:27:00 2023

Vid ekonomiförvaltningens kontaktpersondag berättade Statskontorets representanterna om bokslutet för året 2022, statens kassaprognossystem Rahakas samt aktuella ärenden om betalningsrörelsen. Under dagen fick man även en chans att kika på förberedelsen för ibruktagandet av utvecklingsprojektet av ekonomiförvaltningen (Ässä-projektet) ur perspektiven av Trafikledsverket, Palkeet och systemleverantören Fujitsu. Kundens synvinkel öppnades med Regionförvaltningsverkens erfarenheter om användning av Projektens ekonomiansvariga-tjänsten.

Vid personalförvaltningens kontaktpersondag väckte diskussion särskilt finansministeriets inlägg om utveckling av personalledning på statsnivån och lyften om kollektiv- och tjänstekollektivavtalen för åren 2023–2025. Om HRM-tjänsterna lyftes upp frågor om bl.a. automatisering av löneräkningen, gränssnitten Vero APi och utveckling av processen för FPA:s dagpenningsansökan. Även det förnyade systemet för personalundersökningar Tutka presenterades vid tillställningen samt deltagarna fick höra om kundernas erfarenheter om användning av Kompetenshanteringstjänster och rekryteringstjänsten.

På basis av feedbacken från de föregående åren hölls frågor om resetjänster nu som en separat tillställning. Så här kunde vi erbjuda mångsidigt aktuella nyheter beträffande resetjänster om Hansel, Statens arbetsmarknadsverk samt om utveckling av tjänsten Resor och M2-systemet. Diskussion uppkom särskilt om tolkningar av statens resereglemente.

I samband med tillställningarna hördes även hur Palkeets kundtjänst utvecklas samt ett sammandrag om Palkeets förnyade strategi.
”Fint att kontaktpersondagarna väckte ett så här stort intresse”, glädjer sig konferenciererna av tillställningarna Minna Korpela och Soile Röppänen.
Deltagarna gav positiv respons om tydliga sakhelheter, kundinlägg och det virtuella genomförandet, vilket gjorde det möjligt att delta till exempel endast i sådana delar som man var intresserad av.

Inspelningar av tillställningarna och presentationsmaterial finns tillgängliga för våra kunder i Paletti-extranätet (på finska).

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...