Hoppa till innehåll

Med mentorskap mot kompetensutveckling

tis juli 13 10:54:00 2021

Den första mentorsskapspiloten hos Palkeet startade hösten 2020 som en del av specialisternas utvecklingsväg och slutar i slutet på hösten i år. I augusti kommer antalet mentorer att fördubblas när de sex ivriga framtida mentorerna som började mentorutbildningen på våren avslutar sin utbildning.

Vad är mentorskap?

Mentorskap kan kallas ett mänskligt och effektivt redskap för kompetensutveckling. Det stöder kraven i dagens arbetsliv och ger nya tankar och perspektiv i olika situationer i arbetslivet. Mentorskapets tyngdpunkt är personlig insikt och lärande under mentorskapsförhållandet. 

Bakom ett framgångsrikt mentorskapsförhållande ligger samarbetet mellan mentorn och aktören. En mentor är en erfaren person som vill dela sin kompetens och ge den som hen handleder stöd i sin professionella eller personliga utveckling. Den person som blir handledd av mentorn och har en önskan att utvecklas och en viss erfarenhet, kallas aktör.

Mentorskap hos Palkeet

Målet med mentorskap hos Palkeet är att stärka arbetet som expert, arbeta tillsammans och utvecklas, samt att bygga en lärandekultur. Mentorskap kan användas i många olika sammanhang som ett redskap för kompetensutveckling, vilket bidrar till Palkeets värden – samarbete och smidighet. ”Vi hoppas att mentorskapet ska vara stöd och sparring med låg tröskel, att gå vid sidan av någon”, säger Pia Jaakkola, som ansvarar för mentorskapet och arbetar som HR-chef hos Palkeet.

Hos Palkeet genomförs mentorskapet för närvarande i smågrupper bestående av två mentorer och två till tre aktörer. Möten anordnas gruppvis en gång i månaden eller varannan månad. Mentorerna själva har goda möjligheter att inverka på hur mentorskapet genomförs hos Palkeet. ”Vi vill att våra redan erfarna mentorer, liksom framtida mentorer som för närvarande är i utbildning, ska ha möjlighet att inverka på hur mentorskapet genomförs hos oss på Palkeet”, sammanfattar Pia.

Från mentorskapsprogram till mentor

Heidi Nevalainen är en av dem som gick med i mentorskapsprogrammet förra året. Samtidigt gjorde hon ett examensarbete om mentorskap och tjänsten Osaava för kompetenshantering relaterat till sin högre YH-examen, så det var ett naturligt val att delta i mentorskapsprogrammet. ”Många flugor i en smäll”, skrattar Heidi och berättar hur hon genom att delta i programmet fick ytterligare förståelse för mentorskap och ibruktagandet av detta. Heidi arbetar som expert inom koncerntjänsterna, tjänsterna för kompetens.

Emma Raunila, som arbetar som servicechef i Palkeets personaltjänster, deltar i årets mentorskapsprogram. ”I mer än tio år har jag deltagit i olika uppgifter och roller på Palkeet, så jag har fått mångsidiga insikter och erfarenheter längs vägen. Jag skulle ha något att ge gällande mentorskap även till andra anställda i Palkeet”, säger Emma om sina tankar att gå med i mentorprogrammet. ”Jag upplever att erfarenheten av att leda människor stöder arbetet som mentor”, fortsätter Emma. 

Att lära sig mentorcoaching gav Heidi bra idéer och tips, men det var kanske ändå mer en bekräftelse på arbetet som mentor. ”Där fick man höra hur också andra ämbetsverk har börjat göra detta”, säger Heidi. Att arbeta som mentor har varit ett nöje för Heidi och hon tackar aktörerna för deras goda samarbete. ”Det har varit trevligt att mentorera. Aktörerna i vår grupp har varit väldigt mottagliga och öppna”, preciserar hon. Möten med den egna gruppen ordnas för tillfället en gång i månaden, med 1,5 timme reserverad. ”Man måste förbereda sig för mötena, vilket innebär att man också måste avsätta lite arbetstid för detta”, säger Heidi om mötena och konstaterar att ännu mer tid kunde reserveras.

Emma ser också fram emot att arbeta som mentor och hoppas att förhållandet mellan mentorn och aktören kommer att vara nära, konfidentiellt och öppet, där båda parter utvecklas under processen. ”Mentorskap är på ett sätt att få insikter och reflektera över frågor tillsammans. Det är möjligt att använda sin egen erfarenhet och åsikter fritt utan att behöva ha färdiga svar i förväg”, sammanfattar Emma.

Stöd till kompetent mentorskap

Palkeet använder Osaava kompetenshantering (experter i statlig tjänst), som man ville dra nytta av i mentorskapet. Osaava kompetenshantering är ett system som stöder uppnåendet av mål och utveckling i arbetet. 

”I början av förra året identifierade vi behovet av att delta i att utveckla Osaava till ett system som stöder mentorskap, så vi tyckte att det skulle vara naturligt att kombinera dessa mål”, säger Pia. Palkeet använder den kapacitet som tillhandahålls av systemet Osaava för att underhålla och genomföra handledda mentorskapsprogram. Osaavas roll i mentorskapet är att fungera som ett stödsystem där det är möjligt att skriva in frågor relaterade till mentorskapsprogrammet.

Mentorskapets framtid hos Palkeet

Mentorskap är en ganska ny metod hos Palkeet och söker fortfarande sin form. Framtidsutsikterna för mentorskap hos Palkeet ses dock som positiva. 
Både Heidi och Emma anser att mentorskap bör användas ännu mer i Palkeet i framtiden. ”Man kunde tänka på saken som att mentorskap utförs hela tiden, men inte under det namnet. Att skola in en ny person är också mentorskap på sitt eget sätt”, inser Heidi och konstaterar att mentorskap i framtiden också ska göras av endast ett genuint behov. 

I juni frågade man också aktörerna om deras tankar och upplevelser om t.ex. mentorskap som en del av den specialistutvecklingsväg som var inriktad mot dem, och att döma av svaren har de upplevt mentorskapet som något bra. De gemensamma mötena har gett upphov till trevlig diskussion, kamratstöd och nya perspektiv på att arbeta som specialist.

”Jag hoppas att vi kommer att få en arbetsmetod av mentorskapet till stöd för kompetens och utveckling, särskilt för att stärka vårt samarbete och att göra saker tillsammans. Det skulle också vara ett naturligt sätt att öka Palkeetpersonalens erfarenhet av att arbeta och utvecklas som experter”, säger Pia.
 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...