Hoppa till innehåll

Osaavas upphandling av utbildningsadministration framskrider

ons 19 okt 2022 09:52:00

”Med verktyget för utbildningsadministration kan man bland annat anmäla sig till utbildningar, hantera deltagarantal, godkänna utbildningar, rikta dem till vissa personer samt ge olika rapporter”, berättar Piia Kokkonen, projektchef för upphandlingsprojektet.

Enkät om kundernas deltagande i ibruktagandet har skickats

Det som är aktuellt i projektet just nu är att säkerställa kundernas deltagande och marknadsdialog med möjliga leverantörer.

”Vi har skickat en enkät till de kunder som använder Osaava om deltagande i ett gemensamt ibruktagande i slutet av 2023. I slutet av oktober får vi veta hur många kunder som deltar. Konkurrensutsättningen har förberetts sedan våren, och vi är nu i marknadsdialogskedet”, summerar Piia.

10.11.2022

Vad ska man beakta i upphandlingsskedet i transformationsprojekt?

Upphandlingsskedet är en viktig del av beredningen och en välplanerad och välgenomförd upphandling är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Inom den offentliga sektorn stä...

08.11.2022

Hur det går hos oss

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbete...