Hoppa till innehåll

Osaavas upphandling av utbildningsadministration framskrider

ons okt. 19 09:52:00 2022

”Med verktyget för utbildningsadministration kan man bland annat anmäla sig till utbildningar, hantera deltagarantal, godkänna utbildningar, rikta dem till vissa personer samt ge olika rapporter”, berättar Piia Kokkonen, projektchef för upphandlingsprojektet.

Enkät om kundernas deltagande i ibruktagandet har skickats

Det som är aktuellt i projektet just nu är att säkerställa kundernas deltagande och marknadsdialog med möjliga leverantörer.

”Vi har skickat en enkät till de kunder som använder Osaava om deltagande i ett gemensamt ibruktagande i slutet av 2023. I slutet av oktober får vi veta hur många kunder som deltar. Konkurrensutsättningen har förberetts sedan våren, och vi är nu i marknadsdialogskedet”, summerar Piia.

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...