Hoppa till innehåll

Tillgängligt stöd för tjänstens användare

-Alla stöd- och underhållstjänster är tillgängliga för våra kunder som bastjänster i en tjänstehelhet. Stöd- och underhållstjänsterna utvecklas kontinuerligt i samarbete med kunderna med hänsyn till kundernas behov samt möjligheter med den tekniska och branschmässiga utvecklingen. Tjänsterna och deras utveckling följs upp systematiskt med hjälp av mätare.

Användarstöd

Kunden erbjuds sakkunnigt stöd för användning av systemen via olika kanaler. Uppdaterade handböcker och anvisningar finns i Kieku-portalens del för anvisningar samt i systemens användargränssnitt.

Hantering av användarbehörigheter

Tjänsten för hantering av användarbehörigheter inkluderar skapande av användarnamn samt förändringar och borttagning av användarbehörigheter. Bortglömda eller gamla lösenord kan användaren i allmänhet själv förnya i systemet samt ställa in sin ersättare som en självbetjäningstjänst.

Programhantering

Målet med programhanteringen är uppdaterade och funktionssäkra system till kundernas förfogande. Programhanteringen omfattar bland annat systemens användbarhet och övervakning av prestanda samt utredning av eventuella  störningar och informering av dem till kunden.

Hantering och fortsatt utveckling av systemversioner

Systemen utvecklas ständigt i enlighet med kundbehov, möjligheter till teknisk utveckling och statsförvaltningens utvecklingsprojekt.

Ändringarna genomförs i regel som versionsuppdateringar. Även ändringar av lagar, förordningar eller avtal leder till att systemen behöver uppdateras.