Hoppa till innehåll

Utvecklingsprojektet för reseprocessens verksamhetssätt inleds

ons 1 feb 2023 12:44:00

Under 2023 delar Palkeet information om god gemensam resepraxis inom staten och gör reseprocessen smidigare med ett utvecklingsprojekt. Ett pilotförsök med verksamhetsmodellen som utvecklas inleds under våren i samarbete med kunderna. I MatkustusPro-projektet eftersträvas en bättre serviceupplevelse och smidigare verksamhet i alla behandlingsskeden för rese- och kostnadsfakturor. 

”Den som reser kan göra processen kring resefakturor mycket smidigare i det skede när resan planeras och faktureras. Tillräckligt kunnande underlättar utarbetandet av rese- och kostnadsfakturor och med välgjorda resefakturor får man också snabbare pengarna på kontot. Vid kundämbetsverken blir behandlingen av fakturor framöver enhetligare och tydligare såväl inom reseförvaltningen som för godkännarna när anvisningarna grundar sig på tjänstekollektivavtalet. En bättre kvalitet på planerna och fakturorna gör godkännarens uppgift lättare. En jämn kvalitet på fakturorna och enhetliga anvisningar gör verksamheten vid Palkeets granskningstjänst snabbare och effektivare och möjliggör eventuellt även automatisering av processen i framtiden”, säger Marko Siitonen, servicechef för resetjänster, om de fördelar som projektet eftersträvar.

I pilotförsöket identifierar man god praxis och eventuella utvecklingsbehov tillsammans med kunderna genom att utnyttja Palkeets granskningstjänsts kunnande och observationer. Genomförandet av kundens utvecklingsåtgärder stöds med förbättringsförslag och man ger också hjälp med att informera om förändringarna. 

Under vårens lopp ordnas möten där man följer upp pilotförsökets framskridande och genomslag. Avsikten är att man genom pilotförsöket tar fram en bestående verksamhetsmodell för att förbättra förfarandena kring resandet. Insikterna från pilotförsöket delas med alla kunder och under hösten 2023 utvidgas verksamhetsmodellen till nya kunder. 

13.06.2023

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet...

08.06.2023

Kundtillfredsställelsen är god

Vår årliga enkät om kundnöjdhet visar att helhetsnöjdheten med Palkeets verksamhet är 3,79 på skalan 1–5. Nöjdheten har sjunkit med 0,04 jämfört med förra året men är fortfarande p...