Hoppa till innehåll

Utvecklingsprojektet för statens ekonomiförvaltning har slutförts i och med ibruktagandet av S/4HANA

tis juni 13 14:40:00 2023

Måndagen den 5 juni tog man i bruk en ny version av det centraliserade systemet för statens ekonomiförvaltning, som utnyttjar SAP:s S/4HANA-teknologi. Den nya versionen av systemet och ibruktagandet av den har förberetts redan från början av år 2021 med hjälp av utvecklingsprojetet Ässä. Ibrugtagandet av systemet är en del av en helhet som siktar på en mer omfattande ändring i statens ekonomiförvaltning med hjälp av den nya S/4HANA-teknologin och genom att utveckla verksamhetssätten.

”Ibrugtagandet förverkligades enligt planerad tidsplan och budget och den preliminära feedbacken från användare har varit positiv”, säger projektchef Suvi Allan glatt.

Projektet Ässä förverkligades i samarbete med Fujitsu, som levererade S/4HANA-systemet för Palkeets bruk och även stödde projektets förändringsledning. ”Projektet fick ett lyckat slutresultat tack vare goda förberedelser, projektledning av hög kvalitet och ett gott samarbete mellan projektcheferna samt stark förändringsledning av organisationen. Betydande var också ett fungerande styrgruppsarbete och intressentgruppernas stöd för projektet. Vi är väldigt glada att vi tillsammans har lyckats modernisera statsförvaltningens tjänster och att målen som sattes upp för projektet har förverkligats”, konstaterar chefen för Fujitsus SAP-projektverksamhet Miia Hyökki.

Under projektets gång hade vi också ett starkt samarbete med våra kunder CGI, S4Access, SNP, TietoEvry, Valtori, Gartner och Consultor. ”Vi tackar Fujitsu och alla samarbetspartner i projektet. Det har varit fint att driva projektet framåt när alla har varit så starkt engagerade i våra gemensamma mål och samarbetet har verkligen fungerat bra. Vi ser detta projekt som en central möjliggörare för framgång”, säger Suvi tacksamt.

I och med ibruktagandet blir ekonomiförvaltningens processer smidigare och effektivare och användarupplevelsen förbättras. Det förnyade systemet möjliggör också bättre kunskapsbaserad ledning. ”Jag är nöjd att vi har nått dessa mål som sattes upp för projektet och arbetet underlättas”, berättar Suvi.

 

Utvecklingsprojektet för ekonomiförvaltningens system är en del av förnyandet av informationssystemet Kieku som används inom statsförvaltningen. Projektet tryggar kontinuiteten för statens gemensamma ekonomiförvaltningsfunktioner.

 

17.11.2023

Aktuella ämnen och ekonomiförvaltningens framtidsvyer – servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen samlades i Böle

Palkeet ordnade det regelbundna mötet för servicecentrumen inom den offentliga förvaltningen i Böle i november.

16.11.2023

På kundtillfället för tjänster inom smart automation diskuterades aktivt bl.a. möjligheter som artificiell intelligens erbjuder

På kundtillfället inom tjänster inom smart automation som ordnades nu för andra gången hade man möjlighet att lära känna människor bakom automationer och lämna utvecklignsförslag r...