Hoppa till innehåll

Utveckling tillsammans

Nätverk, samarbete och gemensam inlärning är en förutsättning för framgång för alla organisationer. Servicecentret har alltsedan början varit resultat av en gemensam utveckling och erbjudit stöd när förvaltningens strukturer har förändrats. 

Palkeet bjuder fortsättningsvis in sina kunder och partner för att tillsammans bygga upp en genuin serviceförvaltning.

De mest aktuella samarbetsprojekten gäller bland annat förnyelse av tjänster, utveckling av system samt digitalisering.