Hoppa till innehåll

Den nya tjänsten Handi

Handi förnyar beställningarna och hanteringen av fakturor, och är ett element i digitaliseringen av statens upphandlingsprocess. Målet med digitaliseringen av upphandlingarna är att upphandlingsprocesserna ska ledas och skötas på ett professionellt sätt så att de stödjer kärnverksamheten och att den digitala upphandlingsprocessen ska vara smidig och transparent från början till slut. Även Handi förenklar och förenhetligar rutinerna och ökar effektiviteten och transparensen. Resultaten är till nytta för såväl staten och ämbetsverken som enskilda tjänstemän, leverantörer och medborgare.

Handi-tjänsten förflyttar tyngdpunkten mot beställningsskedet, efter vilket behandlingen av beställningen och fakturan till stor del sker automatiskt. Tjänsten Handi tillhandahålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet.

Planen är att nio av tio inköpsfakturor ska behandlas helt automatiskt inom två år. Genom att centralisera och digitalisera hela upphandlingsprocessen hoppas vi från 2020 och framåt kunna spara miljontals euro av våra gemensamma medel. På så sätt säkerställer vi att ekonomi- och personalförvaltningsverksamheten kan fortsätta utan störningar när de nuvarande datasystemen Tilha och Rondo tas ur bruk.

Främjandet av automation i upphandlingar och beställningar är en nyckeluppgift för ämbetsverken, i vilken de stöds av koncernaktörerna. Efter att Handi-tjänsten tagits i bruk fortsätter automationen att utökas mot varje ämbetsverks mål för automationsnivån.